Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»

Розробка документації та супровід робіт

Про підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЕКОЛОГІЇ» | РОЗРОБКА ДОКУМЕНТАЦІЇ І СУПРОВІД РОБІТКОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЕКОЛОГІЇ»

(скорочено КП ХОР «РЦПРЕ») в Харківській області займається реалізацією держполітики в сфері екології та природніх ресурсів, а також забезпечує дотримання норм екологічної безпеки.

Центр є власністю територіальних громад всіх населених пунктів Харківської області з підпорядкуванням Харківській обласній раді. Ми надаємо послуги за чотирма напрямками діяльності:

 • агрохімічна паспортизація;
 • екологічна документація;
 • документи по геології і надрам;
 • поводження з відходами.

Агрохімічні паспорти

В рамках діяльності за цим напрямком ми:

 • збираємо, оброблюємо і аналізуємо первинну документацію;
 • виконуємо моніторинг ґрунту;
 • виготовляємо, видаємо і супроводжуємо при отриманні агрохімічного паспорту;
 • готуємо висновки щодо змін якості ґрунту в результаті госпдіяльності – погіршився чи покращився її стан.

Екологічні документи

Спеціалісти КП ХОР «РЦПРЕ» досліджують екологічний стан навколишнього середовища, проводять екологічний аудит підприємств і виконують наступні види робіт:

 • перевірку постійних джерел викидів забруднюючих речовин у атмосферу, видів і обсягів таких викидів та інвентаризацію пилогазоочисного обладнання;
 •  підготовку паперів, що пояснюють обсяги викидів забруднюючих джерел з послідуючим отриманням дозволів на такі викиди;
 • розраховують норми споживання і відведення води, відають дозвіл на спеціальне водоспоживання;
 • розробляють розділ «Вплив на навколишнє середовище»;
 • паспортизацію та інвентаризацію відходів, у тому числі розробляють декларації відходів, видають паспорти відходів і реєстраційних карт;
 • інші типи екологічних дозволів.

Ми також проводимо інструментальні заміри джерел викидів шкідливих елементів у атмосферу, виконуємо контроль за допустимими нормами викидів і паспортизацію ефективності пиле-газоочисних установок; розробляємо проекти щодо створення санітарно-захисної зони і розділи проектів щодо оцінки впливу на природнє середовище.

Документація по геології і надрам

Наша організація надає дозволи на:

 • дослідження геологами родовищ корисних копалин;
 • видобуток природних копалин з надр землі;
 • геодослідження нафтогазоносних ділянок.

Окрім цього в сферу діяльності центру природніх ресурсів КП ХОР «РЦПРЕ» входять:

 • підготовчі роботи, документальний супровід і отримання спецдозволів на використання надр;
 • геологічні розвідувальні роботи по ґрунтовим водам і корисним копалинам;
 • затвердження запасів природних ресурсів в Державній комісії України по запасам корисних копалин.

Послуги у сфері поводження з віходами

КП ХОР «РЦПРЕ» надає професійні послуги у сфері поводження з відходами у Харкові та Харківській області. У нас можна замовити утилізацію органічних, неорганічних та небезпечних відходів: виробничих, будівельних, хімічних, нафто- і ртутьвмісних, медичних, харчових.

Ми виконуємо комплекс заходів:

 • збір відходів
 • зберігання
 • обробка
 • утилізація
 • захоронення

Наше підприємство займається і такими питаннями, як оформлення відповідних нормативних актів, надання екологічно-юридичного супроводу. Скористатися послугами можуть юридичні особи та приватні підприємці. Щоб дізнатися про деталі співпраці з КП ХОР «РЦПРЕ» у сфері поводження з відходами, зверніться до наших фахівців за контактними номерами телефонів або заповніть онлайн-форму на сайті.

Читати повністю
  Ми допожемо, коли Вам потрібні:
 • Послуги з отримання агрохімічного паспорту та/або висновку щодо зміни якості грунтів за наслідками господарювання;
 • Здійснення оцінки впливу на довкілля;
 • Розробка розділу робочого проекту «Оцінка впливу на навколишнє середовище»;
 • Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
 • Розроблення паспорту установки очистки газу та перевірка ефективності роботи;
 • Розробка проекту встановлення (скорочення) санітарно захисної зони (СЗЗ);
 • Розробка декларації на утворення та розміщення відходів;
 • Проведення паспортизації та інвентаризації промислових відходів;
 • Розрахунок норм водоспоживання та водовідведення та отримання дозволу на спецводокористування;
 • Дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин;
 • Дозвіл на видобування корисних копалин;
 • Дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр;
 • Утилізація відходів, підготовка документів та юридичний супровід.
Для отримання більш повної інформаціі заповніть форму і отримаете відповіді на Ваші питання ( Натисніть тут )
Отримати консультацію
Звернувшись до нас:
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами