Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»
РОЗРОБКА ДОКУМЕНТАЦІЇ І СУПРОВІД РОБІТ

Про підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЕКОЛОГІЇ» | РОЗРОБКА ДОКУМЕНТАЦІЇ І СУПРОВІД РОБІТКОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЕКОЛОГІЇ»

(скорочено КП ХОР «РЦПРЕ») в Харківській області займається реалізацією держполітики в сфері екології та природніх ресурсів, а також забезпечує дотримання норм екологічної безпеки.

Центр є власністю територіальних громад всіх населених пунктів Харківської області з підпорядкуванням Харківській обласній раді. Ми надаємо послуги за чотирма напрямками діяльності:

 • агрохімічна паспортизація;
 • екологічна документація;
 • документи по геології і надрам;
 • документація по геодезії і землевпорядкуванню.

Агрохімічні паспорти

В рамках діяльності за цим напрямком ми:

 • збираємо, оброблюємо і аналізуємо первинну документацію;
 • виконуємо моніторинг ґрунту;
 • виготовляємо, видаємо і супроводжуємо при отриманні агрохімічного паспорту;
 • готуємо висновки щодо змін якості ґрунту в результаті госпдіяльності – погіршився чи покращився її стан.

Екологічні документи

Спеціалісти КП ХОР «РЦПРЕ» досліджують екологічний стан навколишнього середовища, проводять екологічний аудит підприємств і виконують наступні види робіт:

 • перевірку постійних джерел викидів забруднюючих речовин у атмосферу, видів і обсягів таких викидів та інвентаризацію пилогазоочисного обладнання;
 •  підготовку паперів, що пояснюють обсяги викидів забруднюючих джерел з послідуючим отриманням дозволів на такі викиди;
 • розраховують норми споживання і відведення води, відають дозвіл на спеціальне водоспоживання;
 • розробляють розділ «Вплив на навколишнє середовище»;
 • паспортизацію та інвентаризацію відходів, у тому числі розробляють декларації відходів, видають паспорти відходів і реєстраційних карт;
 • інші типи екологічних дозволів.

Ми також проводимо інструментальні заміри джерел викидів шкідливих елементів у атмосферу, виконуємо контроль за допустимими нормами викидів і паспортизацію ефективності пиле-газоочисних установок; розробляємо проекти щодо створення санітарно-захисної зони і розділи проектів щодо оцінки впливу на природнє середовище.

Документація по геології і надрам

Наша організація надає дозволи на:

 • дослідження геологами родовищ корисних копалин;
 • видобуток природних копалин з надр землі;
 • геодослідження нафтогазоносних ділянок.

Окрім цього в сферу діяльності центру природніх ресурсів КП ХОР «РЦПРЕ» входять:

 • підготовчі роботи, документальний супровід і отримання спецдозволів на використання надр;
 • геологічні розвідувальні роботи по ґрунтовим водам і корисним копалинам;
 • затвердження запасів природних ресурсів в Державній комісії України по запасам корисних копалин.

Землевпорядковуючі та геодезичні документи

Ми зможемо допомогти вам:

 • у створенні документів землевпорядкування;
 • у встановленні і перенесенні кордонів землевпорядковуючих об’єктів;
 • при викупі, відчуженні і надаванні ділянок землі.

Отримати консультацію і більш детальну інформацію щодо діяльності регіонального центру екології, а також замовити послуги, ви можете у офісі, за телефонами та онлайн, заповнивши форму. Ми оперативно надаємо відповіді і професійно працюємо.

Читати повністю
  Ми допожемо коли Вам потрібні:
 • Послуги з отримання агрохімічного паспорту та/або висновку щодо зміни якості грунтів за наслідками господарювання;
 • Здійснення оцінки впливу на довкілля;
 • Розробка розділу робочого проекту «Оцінка впливу на навколишнє середовище»;
 • Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
 • Розроблення паспорту установки очистки газу та перевірка ефективності роботи;
 • Розробка проекту встановлення (скорочення) санітарно захисної зони (СЗЗ);
 • Розробка декларації на утворення та розміщення відходів;
 • Проведення паспортизації та інвентаризації промислових відходів;
 • Розрахунок норм водоспоживання та водовідведення та отримання дозволу на спецводокористування;
 • Дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин;
 • Дозвіл на видобування корисних копалин;
 • Дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр;
 • Розробки документації із землеустрою;
 • Встановлення та зміни меж об’єктів землеустрою;
 • Надання, вилучення (викупу), відчуження земельних ділянок
Для отримання більш повної інформаціі заповніть форму і отримаете відповіді на Ваші питання ( Натисніть тут )
Отримати консультацію
Звернувшись до нас:
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами

Відомості з ЄДРПОУ 17.11.17 1стр. | підготовка, супровід документації та отримання спецдозволів на користування надрами
Реєстраційні документи
Статут КП ХОР РЦПРЕ 1стр. | екологічний аудит
Статут КП РЦПРЕ від 10.10.17
Розпорядження ХОР №157 від 10.10.17 | збір, обробка та аналіз первинної документації для виготовлення агрохімічного паспорта
Розпорядження
Фінзвіт за 2016 1стр | отримання дозволу на спецводокористування
Фінансові звіти
Біографічна довідка Мовчан О. Л.
Керівник