Харківська обласна рада

Комунальне підприємство
«Регіональний центр
природних ресурсів та екологiі»

РОЗРОБКА ДОКУМЕНТАЦІЇ І СУПРОВІД РОБІТ

Замовити агрохімічний паспорт - розробка агрохімічного паспорта Харків недорого

Порядок ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки був затверджений ще 11 жовтня 2011 року Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України №536.
Згідно встановлених вимог, користувачі таких земель сільськогосподарського призначення, як:

 • рілля, в тому числі зрошена, осушена;
 • сінокоси і пасовища;
 • що містять багаторічні насадження

повинні в обов’язковому порядку мати агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки.
Він видається кожні 5 років з метою державного контролю за зміною показників родючості, стану забруднення, раціонального використання земель сільськогосподарського призначення.
Видається агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки за рахунок держави і є обов’язковим з січня 2013 року.
Агрохімічний паспорт поля земельної ділянки є складовою частиною проекту, що розробляється для окремого ділянки.
Інформація, зазначена в агрохімічному паспорті, використовується в процесі регулювання таких земельних відносин, як:

 • передача у власність або користування, у тому числі оренда земельної ділянки;
 • зміна власника земельної ділянки або землекористувача;
 • проведення грошової оцінки землі;
 • визначення розмірів плати за землю;
 • проведення контролю за станом родючості ґрунтів
Читати повністю
  Виготовлення агрохімічного паспорта це:
 • збір та підготовка матеріалів для отримання висновків фізичним та юридичним особам (сільгоспвиробникам) про погіршення/покращення якісті грунтів в результаті господарської діяльності;
 • можливість відстежувати рівні забруднення ґрунтів;
 • можливість розрахувати оптимальні дози внесення органічних та мінеральних добрив та хімічних меліорантів під прогнозовану урожайність;
 • можливість суб’єктам Державного земельного кадастру даними про якісний стан ґрунтів, визначати їх реальну вартість;
 • можливість розробляти і впроваджувати науково обґрунтовані ґрунтоохоронні заходи
  Агрохімічний паспорт є обов’язковим документом у процесі регулювання земельних відносин, зокрема при:
 • здійсненні контролю за станом родючості ґрунтів;
 • зміні землевласника або землекористувача;
 • передачі земель в оренду;
 • складанні проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни;
 • запровадження механізмів економічного стимулювання заходів щодо підвищення родючості ґрунтів;
 • проведенні сертифікації земель (ґрунтів) сільськогосподарського призначення та віднесенні сертифікованої земельної ділянки до категорії якості

Агрохімічний паспорт

Отримати консультацію
Звернувшись до нас:
Інші види діяльності підприємства
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та висновки екологічної експертизи

Eкологічна
документація

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • водоспоживання та водовідведення
 • поводження з промисловими відходами
 • оцінка впливу на довкілля (ОВД)
дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Геологія
та надра

 • дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин
 • дозвіл на видобування корисних копалин
 • дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр
розробки документації із землеустрою

Геодезія та
землеустрій

 • розробки документації із землеустрою
 • встановлення та зміни меж об’єктів землеустрою
 • надання, вилучення (викупу), відчуження земельних ділянок
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами

Відомості з ЄДРПОУ 17.11.17 1стр. | підготовка, супровід документації та отримання спецдозволів на користування надрами
Реєстраційні документи
Статут КП ХОР РЦПРЕ 1стр. | екологічний аудит
Статут КП РЦПРЕ від 10.10.17
Розпорядження ХОР №157 від 10.10.17 | збір, обробка та аналіз первинної документації для виготовлення агрохімічного паспорта
Розпорядження
Фінзвіт за 2016 1стр | отримання дозволу на спецводокористування
Фінансові звіти
Біографічна довідка Мовчан О. Л.
Керівник