Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»

Розробка документації та супровід робіт

Отримання дозволу на спецводокористування

Спеціальне водокористування здійснюється тільки напідставі відповідного дозволу на спецводокористування (Ст.49 Водного кодексу України). Водокористування є спеціальним у разі використання для огорожі води з водних джерел споруд або технічних пристосувань (Ст.48 Водного кодексу України).

Порядок видачі і узгодження дозволів на спецводокористування регламентується Постановою Кабінету Міністрів України №321 від 13.03.2002 (зі змінами та доповненнями). ТОВ НПП “Інститут екологічних технологій” здійснює повний комплекс робіт з підготовки і узгодження дозволів в частині водокористування

Перелік матеріалів, що надаються Замовником, дляотримання дозволу на спецводокористування
– Дані для розрахунку водопостачання та водовідведення (кількість робітників, кількість душових сіток і т.д.)
– Ситуаційний план (схема розташування колодязів, будівель, споруд, населений пункт, вулиця, найближчі водотоки)
– Копії останніх за рік бактеріологічних та хімічних аналізів води
– Паспорти свердловин
– Копія попереднього узгодження Харківської Комплексної геологічної партії
– Копія попереднього Дозволу на спеціальне водокористування
– Копія документа про право власності на водозабір або договір оренди з переліком споруд
– Копія договору на приймання стічних вод (при наявності вигреба – договір на вивезення рідких відходів)
– Звіт за формою 2 – ТП водгосп або кількість забраної підземної води за попередній рік
– Копія паспорта водолічильника. Дані по приладах обліку витрати води на водопостачання та водовідведення (марки лічильників)
– Копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (статуправління)
– Банківські та податкові реквізити підприємства
– Звіт із відбору води за формою 7 – ГР за попередній рік
– Акт обстеження екологічної інспекції (якщо була перевірка)

Отримання дозволу на спецводокористування

Види діяльності підприємства
виготовлення та видача агрохімічного паспорта

Агрохімічні
паспорта

 • збір, обробка та аналіз первинної документації
 • здійснення моніторингу ґрунтів
 • супроводження робіт з виготовлення і отримання агрохімічного паспорту
 • підготовка висновків з питань погіршення (покращення) якості грунтів за наслідками господарювання
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та висновки екологічної експертизи

Eкологічна
документація

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • водоспоживання та водовідведення
 • поводження з промисловими відходами
 • оцінка впливу на довкілля (ОВД)
дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Геологія
та надра

 • дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин
 • дозвіл на видобування корисних копалин
 • дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр
поводження з відходами

Поводженння з
відходами

 • розробка документації щодо утилізації відходів
 • надання екологічно-юридичного супроводу
 • збір, зберігання, оброблення, утилізація та захоронення відходів
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами