Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»

Розробка документації та супровід робіт

Отримання дозволу на викиди

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, який видається територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології і природних ресурсів за узгодженням з територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я.

Термін дії дозволу на викиди забруднюючих речовин ватмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого суб’єктові господарювання, об’єкт якого відноситься допершої групи – сім років, об’єкт якого належить до другої групи – десять років, об’єкт якого відноситься до третьої групи – необмежений.

У разі зміни параметрів джерел викидів, їх кількості, кількісного та якісного складу забруднюючих речовин, заходів із зниження їх кількості до зазначених дозволів вносяться зміни.
Перелік матеріалів, що надаються Замовником, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря:

– Геодезичні координати підприємства в системі WGS- 84 (для підприємств 1 і 2 групи).

– Вихідні дані про стан довкілля (метеорологічні параметри, фонові концентрації, середньорічна і максимально разова концентрація), середньорічні концентрації забруднюючих  речовин і максимально разова концентрація за останній рік, надані Харківським обласним центром гідрометеорології (для підприємств 1 і 2 групи).

– Прізвище, ім’я, по батькові контактної особи, посада, тел., факс, електронна адреса.

– Прізвище, ім’я, по батькові відповідального за природоохоронну діяльність на підприємстві (згідно наказу), посада, телефон, факс, електронна адреса.-

– Відомості про суб’єктів господарювання, розташованих на території об’єкта.

– Відомості про суб’єктів господарювання, що межують з об’єктом.

– Найменування і кількість палива, що використовується (тонн або тис.м3/рік).

– Найменування і кількість випущеної (оброблюваної) продукції.

– Документація, що регламентує вимоги санітарного законодавства на сировину.

– Перелік технологічного обладнання.

– Термін введення в експлуатацію технологічного обладнання, нормативний термін його амортизації .

– Продуктивність технологічного обладнання.

– Ситуаційна карта-схема району розміщення підприємства.

– Генеральний план підприємства з нанесеними джерелами викидів.

– Копії, завірені печаткою підприємства: довідки з ЄДРПОУ, свідоцтва платника ПДВ.

– Лабораторні дослідження атмосферного повітря на межінормативної СЗЗ або найближчої житлової забудови.

У разі зміни нормативно-правової бази та/або вимог органів санітарно-епідеміологічного нагляду і Департаменту охорони навколишнього середовища, цей перелік може змінюватися

Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Види діяльності підприємства
виготовлення та видача агрохімічного паспорта

Агрохімічні
паспорта

 • збір, обробка та аналіз первинної документації
 • здійснення моніторингу ґрунтів
 • супроводження робіт з виготовлення і отримання агрохімічного паспорту
 • підготовка висновків з питань погіршення (покращення) якості грунтів за наслідками господарювання
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та висновки екологічної експертизи

Eкологічна
документація

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • водоспоживання та водовідведення
 • поводження з промисловими відходами
 • оцінка впливу на довкілля (ОВД)
дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Геологія
та надра

 • дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин
 • дозвіл на видобування корисних копалин
 • дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр
поводження з відходами

Поводженння з
відходами

 • розробка документації щодо утилізації відходів
 • надання екологічно-юридичного супроводу
 • збір, зберігання, оброблення, утилізація та захоронення відходів
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами