Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»

Розробка документації та супровід робіт

Проведення інвентаризації викидів

Інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин – це оцінка рівня забруднення атмосфери викидами підприємства з метою визначення кількісного та якісного складу викидів по інгредієнтах.

Основні етапи проведення Інвентаризації джерел викидів:

– Обстеження джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

– Проведення відбору проб і аналіз параметрів викидів забруднюючих речовин – визначення концентрації шкідливих речовин за допомогою натурних вимірів, що проводяться атестованою і акредитованою лабораторією.

– Збір і обробка даних про роботу технологічного устаткування підприємства, розрахунок викидів забруднюючих речовин від неорганізованих джерел.

– Складання звіту по інвентаризації викидів забруднюючихречовин в атмосферу від стаціонарних джерелпідприємства, відповідно до вимог Наказу Міністерстваохорони природного довкілля і ядерної безпеки України №7 від 10.02.1995 року.

– Проведення автоматизованого розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел.

Види діяльності підприємства
виготовлення та видача агрохімічного паспорта

Агрохімічні
паспорта

 • збір, обробка та аналіз первинної документації
 • здійснення моніторингу ґрунтів
 • супроводження робіт з виготовлення і отримання агрохімічного паспорту
 • підготовка висновків з питань погіршення (покращення) якості грунтів за наслідками господарювання
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та висновки екологічної експертизи

Eкологічна
документація

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • водоспоживання та водовідведення
 • поводження з промисловими відходами
 • оцінка впливу на довкілля (ОВД)
дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Геологія
та надра

 • дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин
 • дозвіл на видобування корисних копалин
 • дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр
поводження з відходами

Поводженння з
відходами

 • розробка документації щодо утилізації відходів
 • надання екологічно-юридичного супроводу
 • збір, зберігання, оброблення, утилізація та захоронення відходів
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами