Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»

Розробка документації та супровід робіт

Проведення контролю за дотриманням нормативів гранично-допустимих викидів (ГДВ)

Підприємства, для яких встановлені ГДВ, повинні організувати систему контролю за дотриманням нормативів ГДВ. Під час контролю за дотриманням ГДВ основними мають бути прямі методи, що використовують виміри концентрації шкідливих речовин і об’ємів газоповітряної суміші після газоочисних установок або в місцях безпосереднього виділення речовин в атмосферу.

Контроль за дотриманням нормативів ГДВ на підприємстві підрозділяється на наступні види:

– контроль безпосередньо на джерелах викидів;
– контроль забруднення атмосферного повітря на кордоні санітарно-захисної зони або найближчої житлової забудови

При контролі за дотриманням нормативів ПДВ на безпосередньо джерелах забруднення визначається перелік речовин, що підлягають контролю. Наводиться перелік методик, які використовуються або використовуватимуться при контролі за дотриманням встановлених нормативів викидів. Окремо наводиться перелік речовин для яких відсутні стандартні методики.

У разі недоцільності або неможливості визначення викидів забруднюючих речовин аналітичними методами наводиться обґрунтування використання розрахункових методів, питомих викидів і т.д.

Види діяльності підприємства
виготовлення та видача агрохімічного паспорта

Агрохімічні
паспорта

 • збір, обробка та аналіз первинної документації
 • здійснення моніторингу ґрунтів
 • супроводження робіт з виготовлення і отримання агрохімічного паспорту
 • підготовка висновків з питань погіршення (покращення) якості грунтів за наслідками господарювання
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та висновки екологічної експертизи

Eкологічна
документація

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • водоспоживання та водовідведення
 • поводження з промисловими відходами
 • оцінка впливу на довкілля (ОВД)
дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Геологія
та надра

 • дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин
 • дозвіл на видобування корисних копалин
 • дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр
поводження з відходами

Поводженння з
відходами

 • розробка документації щодо утилізації відходів
 • надання екологічно-юридичного супроводу
 • збір, зберігання, оброблення, утилізація та захоронення відходів
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами