Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»

Розробка документації та супровід робіт

Розрахунок норм водоспоживання та водовідведення

Норма водоспоживання – це максимально допустима планова кількість води відповідної якості, яка необхідна для виробництва одиниці продукції /роботи/ встановленої якості в певних організаційно-технічних умовах виробництва. Норма водовідведення – це максимально допустима планова кількість стічних вод встановленої якості, що утворюються при виробництві одиниці продукції /роботи/.

Балансова норма водоспоживання та водовідведення є нормою першого рівня прогресивності і визначає максимально допустиму планову кількість спожитої / відведеної / води на виробництво одиниці продукції / роботи / встановленої якості в планованих умовах виробництва. Балансові норми розраховуються за даними технічної та технологічної документації, за рецептурою, регламенту і т.д.

Балансові норми призначені для:

– Визначення планової потреби у воді по підприємствах;

– Встановлення лімітів відпустки води і скидання стічних вод на підприємствах;

– Розробки водогосподарських балансів;

– Контролю за використанням води та скиданням стічних вод на підприємстві

Види діяльності підприємства
виготовлення та видача агрохімічного паспорта

Агрохімічні
паспорта

 • збір, обробка та аналіз первинної документації
 • здійснення моніторингу ґрунтів
 • супроводження робіт з виготовлення і отримання агрохімічного паспорту
 • підготовка висновків з питань погіршення (покращення) якості грунтів за наслідками господарювання
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та висновки екологічної експертизи

Eкологічна
документація

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • водоспоживання та водовідведення
 • поводження з промисловими відходами
 • оцінка впливу на довкілля (ОВД)
дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Геологія
та надра

 • дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин
 • дозвіл на видобування корисних копалин
 • дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр
поводження з відходами

Поводженння з
відходами

 • розробка документації щодо утилізації відходів
 • надання екологічно-юридичного супроводу
 • збір, зберігання, оброблення, утилізація та захоронення відходів
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами