Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»

Розробка документації та супровід робіт

Супровід з отримання висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД)

18 грудня 2017 року набрав чинності закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – Закон), що запроваджує новий дозвільний документ – висновок з оцінки впливу на довкілля (далі – Висновок), тим самим скасовуючи проведення екологічної експертизи (висновки державної екологічної експертизи, одержані  до введення в дію Закону, зберігають чинність та матимуть статус Висновку).

Відповідно до вимог Закону суб’єкти господарювання повинні отримувати висновок оцінки впливу на довкілля.

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) – це процедура перед початком планованої господарської діяльності, що передбачає підготовку суб’єктами господарювання, органами державної влади та органами місцевого самоврядування звіту з оцінки впливу на довкілля, проведення громадського обговорення, аналізу інформації, наданої у звіті та надання висновку з оцінки впливу на довкілля уповноваженим органом.

Планована господарська діяльність – будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідація (демонтаж) об’єктів та інше втручання в природне середовище.

Вплив на довкілля – будь-які можливі наслідки від планованої діяльності, а саме: наслідки, що стосуються життєдіяльності людини, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, природних заповідних територій, історичних пам’яток, природних ландшафтів, об’єктів культурної спадщини та соціально – економічних умов, що склалися в результаті змін в природньому середовищі.

Процедура проведення оцінки впливу на довкілля охоплює такі дії суб’єкта господарювання: підготовка звіту з оцінки впливу на довкілля, в разі необхідності проведення громадських слухань та обговорень, вивчення уповноваженим державним органом зазначеної інформації в звіті з оцінки впливу на довкілля та інформації, отриманої в результаті проведення громадських слухань, а також підготовка та надання висновку про оцінку впливу на довкілля від планової діяльності.

Висновок про оцінку впливу на довкілля – є офіційним дозвільним документом на провадження планової господарської діяльності. Закон передбачає перелік видів господарської діяльності, які в обов’язковому порядку мають провести оцінку впливу на довкілля та отримати висновок про ОВД, у тому числі:

– діяльність, що пов’язана зі скидами забруднюючих речовин у водоймища;

– проекти розвитку інфраструктури;

– виробництво продуктів харчування;

– виробництво товарів та продукції деревообробної, текстильної, паперової та шкіряної галузей;

– підприємства сільського, водного та лісового господарств;

– підприємства енергетичної галузі;

– підприємства видобувної промисловості;

– кар’єри та діяльність, пов’язана з видобутком корисних копалин;

– виробництво картону та паперу;

– переробка та виробництво целюлози;

– господарська діяльність, пов’язана з поводженням з відходами;

– підприємства, які здійснюють видобуток газу та нафти на континентальному шельфі;

– діяльність, пов’язана з газо- та нафтопереробкою;

– підприємства чорної та кольорової металургії;

– підприємства хімічної галузі;

– теплові електростанції;

– діяльність, пов’язана з будівництвом автомагістралей, автодоріг та аеропортів;

– підприємство рекреаційної та туристичної сфери.

З більш детальним переліком напрямів господарської та інших видів діяльності Ви можете ознайомитись в законі України про оцінку впливу на довкілля.

Фахівці комунального підприємства «Регіональний центр природних ресурсів та екології» завжди проконсультують Вас з питань, пов’язаних з оцінкою впливу на довкілля.

Звернувшись до  комунального підприємства «Регіональний центр природних ресурсів та екології» Ви отримаєте надійного партнера в проведенні оцінки впливу на довкілля, оформленні необхідної документації, розробці альтернативних варіантів здійснення планової діяльності в умовах високих ризиків та загрози для довкілля.

Будь ласка, щоб отримати повну відповідь на Ваше питання, у вигляді  індивідуальної безкоштовної консультації, заповніть будь ласка, форму зворотного зв’язку

Види діяльності підприємства
виготовлення та видача агрохімічного паспорта

Агрохімічні
паспорта

 • збір, обробка та аналіз первинної документації
 • здійснення моніторингу ґрунтів
 • супроводження робіт з виготовлення і отримання агрохімічного паспорту
 • підготовка висновків з питань погіршення (покращення) якості грунтів за наслідками господарювання
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та висновки екологічної експертизи

Eкологічна
документація

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • водоспоживання та водовідведення
 • поводження з промисловими відходами
 • оцінка впливу на довкілля (ОВД)
дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Геологія
та надра

 • дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин
 • дозвіл на видобування корисних копалин
 • дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр
поводження з відходами

Поводженння з
відходами

 • розробка документації щодо утилізації відходів
 • надання екологічно-юридичного супроводу
 • збір, зберігання, оброблення, утилізація та захоронення відходів
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами