Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»

Розробка документації та супровід робіт

Розробка паспортів газоочисних установок (ГОУ)

Будь-яке підприємство, організація, установа, підприємець, що мають в своєму розпорядженні газоочисне обладнання (циклони, фільтри, інші агрегати та ін.), повинно мати на нього паспорт ГОУ, зареєстрований в Міністерстві екології та природних ресурсів України (відповідно до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 52 від 06.02.09 р).

До складу робіт з паспортизації ГОУ входять наступні етапи:

Обстеження ГОУ безпосередньо на об’єкті, зняття схеми установки з натури, виявлення дефектів, проведення аеродинамічних випробувань і відбір проб для визначення ступеня ефективності очищення газоочисної установки.

Систематизація отриманих на об’єкті даних, обробка результатів вимірювань, оформлення протоколів випробувань, оформлення паспортів газоочисних установок і технічного звіту про проведені випробування відповідно до зазначених вище «Правил експлуатації газоочисних установок».

Паспортизація газоочисних установок – складний і трудомісткий технологічний процес, виконувати який має право тільки організація, що має акредитовану на даний вид робіт лабораторію і висококваліфікованих фахівців, із застосуванням повіреного у відповідних державних органах вимірювального обладнання.

Види діяльності підприємства
виготовлення та видача агрохімічного паспорта

Агрохімічні
паспорта

 • збір, обробка та аналіз первинної документації
 • здійснення моніторингу ґрунтів
 • супроводження робіт з виготовлення і отримання агрохімічного паспорту
 • підготовка висновків з питань погіршення (покращення) якості грунтів за наслідками господарювання
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та висновки екологічної експертизи

Eкологічна
документація

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • водоспоживання та водовідведення
 • поводження з промисловими відходами
 • оцінка впливу на довкілля (ОВД)
дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Геологія
та надра

 • дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин
 • дозвіл на видобування корисних копалин
 • дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр
поводження з відходами

Поводженння з
відходами

 • розробка документації щодо утилізації відходів
 • надання екологічно-юридичного супроводу
 • збір, зберігання, оброблення, утилізація та захоронення відходів
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами