Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»

Розробка документації та супровід робіт

Складання та реєстрація декларації про відходи

Відповідно до ст. 17 Закону України “Про відходи” суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить до утворення відходів, для яких Пзув від 50 до 1000, зобов’язані щорічно в термін до 20 лютого заповнювати декларацію про утворення відходів на підприємстві і реєструвати її за формою і в Порядку, затвердженому Постановою КМУ № 118 від 18.02.2016г.

Перелік матеріалів, що надаються Замовником для розробки декларації:

Копії договорів з ліцензіями на передачу відходів іншим власникам на поточний рік.

Фактичні дані про обсяги токсичних відходів та обсяги утворення, використання та поставку відходів як вторинної сировини і відходів виробництва за поточний рік (Форма № 1-відходи за минулий рік).

Обсяг, відходів по кожному виду окремо, який планується утворити у поточному році.

Копії, завірені печаткою підприємства: довідки з ЄДРПОУ, Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, свідоцтва платника ПДВ.

Усі копії повинні бути завірені печаткою підприємства і підписом «Копія вірна»

Складання та реєстрація декларації про відходи

Види діяльності підприємства
виготовлення та видача агрохімічного паспорта

Агрохімічні
паспорта

 • збір, обробка та аналіз первинної документації
 • здійснення моніторингу ґрунтів
 • супроводження робіт з виготовлення і отримання агрохімічного паспорту
 • підготовка висновків з питань погіршення (покращення) якості грунтів за наслідками господарювання
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та висновки екологічної експертизи

Eкологічна
документація

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • водоспоживання та водовідведення
 • поводження з промисловими відходами
 • оцінка впливу на довкілля (ОВД)
дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Геологія
та надра

 • дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин
 • дозвіл на видобування корисних копалин
 • дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр
поводження з відходами

Поводженння з
відходами

 • розробка документації щодо утилізації відходів
 • надання екологічно-юридичного супроводу
 • збір, зберігання, оброблення, утилізація та захоронення відходів
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами