Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»

Розробка документації та супровід робіт

Час реформ. Зміни екологічного законодавства-2018.

Після набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, українське законодавство у сфері охорони навколишнього природного середовища динамічно змінюється та реформується. Прийняті фундаментальні закони — «Про оцінку впливу на довкілля» та «Стратегічну екологічну оцінку», які зобов’язують враховувати екологічні ризики в усіх важливих рішеннях окремих підприємств, держави та галузі.

На підході — нова реформа, мета якої  – імплементація положень Директиви 2010/75/ЄС про промислове забруднення, а якщо точніше то, це – удосконалення дозвільної системи.

Використання європейських підходів у цій сфері дасть змогу запобігати переміщенню забруднення між різними компонентами довкілля та, загалом, зменшити негативний вплив промисловості на навколишнє природне середовище.

Адже сьогодні, різні підходи до здійснення контролю викидів у повітря, воду або ґрунт окремо можуть сприяти переміщенню забруднення з одного виду середовища до іншого, замість того, щоб забезпечувати захист навколишнього середовища, як цілого. Тому, доцільно передбачити цілісний підхід до запобігання та здійснення контролю за викидами у повітря, воду та ґрунт, до забезпечення енергоефективності та запобігання нещасним випадкам. Такий підхід також сприятиме досягненню однорідного конкурентного середовища шляхом узгодження вимог, пов’язаних із навколишнім середовищем, для промислових установок.

Крім того, пропонована дозвільна система зменшить адміністративного навантаження на підприємства.

Що ж передбачає реформа дозвільної системи?:

– застосування комплексного підходу, на практиці це – консолідація кількох дозволів (на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування, на скиди промислових стічних вод в системи централізованого водовідведення та управління відходами) в один – інтегрований або уніфікований дозвіл;

– застосування диференційованого підходу до регулювання діяльності промислових підприємств з огляду на значення їх виробничих потужностей та продуктивності виробництва. Для найменших забруднювачів передбачається скасування природоохоронних дозволів і заміна їх на реєстрацію;

– впровадження галузевих «керівництв» з переліком найкращих доступних технологій та методів управління (НДТМ);

– удосконалення системи моніторингу, контролю і звітності;

– забезпечення доступу громадськості до інформації та її участі у процесі прийняття рішень.

Кого торкнуться зазначені зміни?

Звертаємо увагу:  реформа дозвільної системи торкнеться не усіх суб’єктів господарювання, які зараз отримують природоохоронні дозволи.

Зміни відбудуться для найбільших забруднювачів — видів діяльності, зазначених у Додатку 1 Директиви ЄС про промислове забруднення, а саме: енергетики, металургії, хімічної промисловості, агропромислового комплексу тощо.

За попередніми оцінками, це – біля 3000–3500 підприємств. Частина підприємств з цього переліку отримуватиме дозвіл відповідно до спрощеної процедури (уніфікований дозвіл), а частина — реєструватиметься

Які законодавчих зміни у сфері охорони довкілля сталися у 2018 році?

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 2018 № 1091 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі дозволів на спеціальне водокористування» (https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-z-pitan-vidachi-dozvoliv-na-specialne-vodokoristuvannya ), якою вніс зміни до Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування. Змінами надається можливість подання документів в електронному вигляді, чітко визначений термін розгляду документів, у тому числі для органів, що надають висновок про можливість спеціального водокористування.

Крім того, постановою визначено перелік документів, які подаються разом із заявою для одержання дозволу, встановлено вимоги до заяви на видачу дозволу на спеціальне водокористування (форма заяви). Також передбачена оптимізація організаційної структури Державного агентства водного господарства у зв’язку із виконанням функцій з видачі дозволів на спеціальне водокористування. Окрім цього змінений Порядок розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та Перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується.

02.02.2018 набрав чинності наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-18

Правила поширюються на суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водовідведення.

5 червня 2018 року Мінприроди України проведено конференцію «Нова політика управління відходами – основа економіки замкненого циклу», на якій, також було презентовано Рамковий закон про відходи та 9-ти секторальних законів у сфері управління відходами.

На виконання положень Угоди у сфері управління відходами в листопаді 2017 року розпорядженням КМУ від 08.11.2017 № 820-р схвалено Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року.

Цього року Мінприроди представило Концепцію національного пакета законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, який включає багаторівневу структуру нормативно-правових актів:

 • проект закону «Про систему моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»;
 • проект постанови КМУ з моніторингу та звітності;
 • проект постанови КМУ з верифікації;
 • проект акту про акредитацію верифікаторів звітів парникових газів.

Мінприроди також розроблено перелік видів діяльності, на які поширюються моніторинг, звітність та верифікація викидів парникових газів.

А до кінця 2018 року Кабінет Міністрів України повинен затвердити порядок здійснення моніторингу та звітності викидів парникових газів, порядок здійснення акредитації та верифікації, у разі прийняття відповідного закону.

Звернувшись до  комунального підприємства «Регіональний центр природних ресурсів та екології» Ви отримаєте необхідні консультації та надійного партнера в підготовці документів та подальшому отриманні необхідної  екологічної  документації  для Вашого підприємства.

Наш професіоналізм, відповідальність та надійність в роботі з партнерамигарант Вашої безпеки в екологічній діяльності підприємства і його економічних вигодах.

Щоб отримати повну відповідь на Ваші питання та підтримку у вигляді  індивідуальної безкоштовної консультації, заповніть будь ласка, форму зворотного зв’язкуhttp://rcpre.kharkiv.ua/ekologichna-dokumentatsiya

Будемо вдячні за довіру та надаємо доступ до поточної інформації при виконанні взятих на себе зобов’язань.

Види діяльності підприємства
виготовлення та видача агрохімічного паспорта

Агрохімічні
паспорта

 • збір, обробка та аналіз первинної документації
 • здійснення моніторингу ґрунтів
 • супроводження робіт з виготовлення і отримання агрохімічного паспорту
 • підготовка висновків з питань погіршення (покращення) якості грунтів за наслідками господарювання
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та висновки екологічної експертизи

Eкологічна
документація

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • водоспоживання та водовідведення
 • поводження з промисловими відходами
 • оцінка впливу на довкілля (ОВД)
дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Геологія
та надра

 • дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин
 • дозвіл на видобування корисних копалин
 • дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр
поводження з відходами

Поводженння з
відходами

 • розробка документації щодо утилізації відходів
 • надання екологічно-юридичного супроводу
 • збір, зберігання, оброблення, утилізація та захоронення відходів
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами