Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»

Розробка документації та супровід робіт

Екологічний паспорт підприємства.

Чи необхідний на сьогодні  екологічний паспорт підприємства в рамках екологічного законодавства України?

Екологічний паспорт промислового підприємства (надалі – екологічний паспорт) – це нормативно-технічний документ, який включає дані щодо використання підприємством ресурсів (природних, вторинних тощо) та визначенню його виробництва на навколишнє середовище.

Статтею 24 закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» згадується ведення екологічних паспортів, яке  здійснюється в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Але порядок  ведення екологічних паспортів  так і не був визначений КМУ.

Розроблявся екологічний паспорт у відповідності до ГОСТу 17.0.0.04-90 «Охорона природи. Екологічний паспорт промислового підприємства. Основні положення». Його метою було визначення впливу підприємства на навколишнє середовище та контролю дотримання ним природоохоронних норм та правил у процесі господарської діяльності.

Розроблявся та приймався цей ГОСТ Державним Комітетом СРСР з охорони природи. Почав діяти з 15 жовтня 1990 року.

З 01 січня 2019 року на підставі наказу ДП «УкрНДНЦ» від 13.12.2017 № 412 – ГОСТ 17.0.0.04-90 скасовано.

На сьогодні, екологічний паспорт підприємства як нормативно-технічний документ дублює данні та інформацію, яка міститься у існуючих на підприємстві нормативно-технічних документах з його природоохоронної діяльності, а саме в:

– звіті з інвентаризації викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами;

– документах,  в яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди;

– матеріалах паспортизації та інвентаризації відходів;

– технічних паспортах відходів;

– реєстрових картах ОУВ та ООУВ,;

– паспорті місць видалення відходів,;

– паспорті водного господарства підприємства,;

– дозволів на спеціальне водокористування тощо.

Тому, на сьогодні екологічний паспорт підприємства це додатковий нормативно – технічний документ, який не потрібен підприємству і який тільки збільшує навантаження на його природоохоронну службу та збільшує фінансові витрати на природоохоронну діяльність з нульовою корисною ефективністю.

Прагніть  отримувати актуальні природоохоронні дозвільні документи в необхідні вам терміни.

Звернувшись до  комунального підприємства «Регіональний центр природних ресурсів та екології» Ви отримаєте необхідні консультації та надійного партнера в підготовці документів та подальшому отриманні необхідної  екологічної  документації  для Вашого підприємства.

Наш професіоналізм, відповідальність та надійність в роботі з партнерамигарант Вашої безпеки в екологічній діяльності підприємства і його економічних вигодах.

Щоб отримати повну відповідь на Ваші питання та підтримку у вигляді  індивідуальної безкоштовної консультації, заповніть будь ласка, форму зворотного зв’язкуhttp://rcpre.kharkiv.ua/ekologichna-dokumentatsiya

Будемо вдячні за довіру та надаємо доступ до поточної інформації при виконанні взятих на себе зобов’язань.

Види діяльності підприємства
виготовлення та видача агрохімічного паспорта

Агрохімічні
паспорта

 • збір, обробка та аналіз первинної документації
 • здійснення моніторингу ґрунтів
 • супроводження робіт з виготовлення і отримання агрохімічного паспорту
 • підготовка висновків з питань погіршення (покращення) якості грунтів за наслідками господарювання
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та висновки екологічної експертизи

Eкологічна
документація

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • водоспоживання та водовідведення
 • поводження з промисловими відходами
 • оцінка впливу на довкілля (ОВД)
дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Геологія
та надра

 • дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин
 • дозвіл на видобування корисних копалин
 • дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр
поводження з відходами

Поводженння з
відходами

 • розробка документації щодо утилізації відходів
 • надання екологічно-юридичного супроводу
 • збір, зберігання, оброблення, утилізація та захоронення відходів
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами