Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»

Розробка документації та супровід робіт

Чи варто вести журнал обліку обсягу і складу забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря?

Чи варто вести журнал обліку обсягу і складу забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря та яка форма та зміст цього журналу? Яким нормативним документом він затверджений?

До 2004 року типові форми первинного обліку з охорони атмосферного повітря ПОД-1 “Журнал обліку стаціонарних джерел забруднення та їх характеристик” та ПОД-3 “Журнал обліку роботи газоочисних та пиловловлюючих установок”, затверджені наказом Центрального статистичного управління СРСР від 09.06.1981 №329, були джерелом первинних даних для складання підприємствами державної статистичної  звітності про охорону атмосферного повітря.

Відповідно до наказу Державної служби статистики України від 11.11.2015 № 323 «Про визнання таким, що не застосовується на території України, наказу Центрального статистичного управління СРСР від 09.06.1981 №329 “Про затвердження форм первинної облікової документації з охорони повітряного басейну” (https://cutt.ly/GtlbCr) зазначені форми первинного обліку не застосовуються на території України.

Починаючи з 2004 року для розрахунку обсягів викидів забруднюючих речовин та парникових газів, які відображалися у державному статистичному  спостереженні за формами №2-ТП (повітря, квартальна) та №2-ТП (повітря, річна) (втрата чинності), замість вищезазначених форм первинного обліку  використовували показники емісії (питомі викиди), затверджені  Мінприроди.

Враховуючи зміни в методології визначення обсягів викидів забруднюючих речовин для складання державної статистичної звітності про охорону атмосферного повітря, ведення підприємствами вищезгаданих форм первинного обліку втратило свою актуальність.

На сьогодні відсутній нормативно-правовий документ, який би регламентував порядок виконання обов’язку підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов’язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік, передбачений статтею 10 закону України «Про охорону атмосферного повітря» (https://cutt.ly/KtlnJE)

До 06.07.2018  лише для заповнення розділу ІІІ “Заходи, спрямовані на зменшення викидів забруднюючих речовин та парникових газів” форми №2-ТП (повітря, річна) передбачено ведення типової форми первинного обліку ПОД-2 «Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря» затвердженої наказом Держстату України від 09.12.2003 № 439 (https://cutt.ly/QtlmeC) з використанням Інструкції щодо її заповнення, затвердженої наказом наказом Держстату України від 30.04.2004 № 252 зареєстрований Міністерством юстиції від 01.06.2004 за №682/9281 ( https://cutt.ly/EtlmxP ).

При цьому, наказом Держстату України від 06.07.2018 № 124 (https://cutt.ly/6tzr7m) , визначено втрату чинності з 01.01.2019 наказу Державної служби статистики України від 27.11.2015  № 345 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 2-ТП (повітря) (річна) “Звіт про охорону атмосферного повітря” і затверджено форму державного статистичного спостереження з питань охорони навколишнього природного середовища «№ 2-ТП (повітря) (річна) “Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів» (https://cutt.ly/Ftzu29).

Заповнення нової затвердженої форми державних статистичних спостережень не передбачає ведення подібного журналу.

Але враховуючи необхідність щоквартального розрахунок екологічного податку за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами, для зручності підприємства було б краще вести подібний журнал у будь-якому вигляді – будь-то паперовий чи електронний варіанти. Адже він буде надійним помічником екологу в його роботі.

Обов’язковість ведення подібного журналу на законодавчому рівні не визначена, але наказом по підприємству можете визначити необхідність та періодичність ведення журналу, а також відповідальних осіб за його заповнення та зберігання.

Важливо

Ведення журналу для суб’єктів господарювання є не обов’язковим та носить лише рекомендаційний характер.

Звернувшись до  комунального підприємства «Регіональний центр природних ресурсів та екології» Ви отримаєте необхідні консультації та надійного партнера в підготовці пакету документів щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Наші професіоналізм, відповідальність та надійність в роботі з партнерамигарант Вашої безпеки в екологічній діяльності підприємства і його економічних вигодах.

Щоб отримати повну відповідь на Ваші питання та підтримку у вигляді  індивідуальної безкоштовної консультації, заповніть будь ласка, форму зворотного зв’язкуhttp://rcpre.kharkiv.ua/ekologichna-dokumentatsiya

Будемо вдячні за довіру та надаємо доступ до поточної інформації при виконанні взятих на себе зобов’язань.

 

Види діяльності підприємства
виготовлення та видача агрохімічного паспорта

Агрохімічні
паспорта

 • збір, обробка та аналіз первинної документації
 • здійснення моніторингу ґрунтів
 • супроводження робіт з виготовлення і отримання агрохімічного паспорту
 • підготовка висновків з питань погіршення (покращення) якості грунтів за наслідками господарювання
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та висновки екологічної експертизи

Eкологічна
документація

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • водоспоживання та водовідведення
 • поводження з промисловими відходами
 • оцінка впливу на довкілля (ОВД)
дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Геологія
та надра

 • дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин
 • дозвіл на видобування корисних копалин
 • дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр
поводження з відходами

Поводженння з
відходами

 • розробка документації щодо утилізації відходів
 • надання екологічно-юридичного супроводу
 • збір, зберігання, оброблення, утилізація та захоронення відходів
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами