Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»

Розробка документації та супровід робіт

Держекоінспекція планує інструментально-лабораторний контроль в ході перевірки підприємства

При проведенні планової перевірки підприємства, Держекоінспекція планує здійснити інструментально-лабораторний контроль. Де мають право держінспектори відбирати проби, в яких документах це може бути прописано під час екологічного контролю? Хто має право відібрати проби (які мають бути дозволи, методики і т. п. в особи, яка відбирає пробу)?

Відповідаємо на ці питання.

Відповідно до п. 4 «Положення про Держекоінспекцію України» затвердженого постановою КМУ від 19.04.2017 № 275, Держекоінспекція відповідно до покладених на неї завдань:

проводить перевірки (у тому числі документальні) із застосуванням інструментально-лабораторного контролю, складає відповідно до законодавства акти за результатами здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства з питань, що належать до її компетенції, надає обов’язкові до виконання приписи щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства та здійснює контроль за їх виконанням і здійснює лабораторні вимірювання (випробування).

Відповідно до п. 6 зазначеного положення Держекоінспекція для виконання покладених на неї завдань має право:

здійснювати відбір проб та інструментально-лабораторні вимірювання показників складу та властивостей викидів стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря, вод лляльних, баластних, зворотних, поверхневих, морських, вимірювання показників складу та властивостей підземних вод у пробах із спостережувальних свердловин на об’єктах, що обстежуються; вимірювання показників складу та властивостей викидів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря та екологічних показників нафтопродуктів (бензину автомобільного і дизельного палива), які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі суб’єктами господарювання;

проводити лабораторний аналіз стану забруднення земель, у тому числі радіоактивний, у зонах безпосереднього впливу викидів і скидів підприємствами забруднюючих речовин, а також у разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій.

Проби відбираються у точках контролю, визначених у дозвільних, нормативних чи затверджених компетентним органом документах. Точки відбору при проведенні безпосередньої перевірки окремо не прописуються, але у направленні на перевірку обовязково повинно бути зазначено про здійснення лабораторно-інструментального контролю.

Проби відбирає інспектор, який направлений на перевірку та має діюче посвідчення. Для відбору проб використовується обладнання, яке має свідоцтво про повірку та калібровку.

Для здійснення лабораторно-інструментального вимірювання та відбору проб застосуються ті методики, що визначені у дозвільних документах або затверджені державними нормативно-правовими актами.

Вимоги до лабораторії встановлюються вимогами закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та відповідними підзаконними актами.

Звернувшись до  комунального підприємства «Регіональний центр природних ресурсів та екології» Ви отримаєте необхідні консультації та надійного партнера в проведенні інструментальних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, здійснимо розробку паспортів газоочисних установок.

Наш професіоналізм, відповідальність та надійність в роботі з партнерами – гарант Вашої безпеки в екологічній діяльності підприємства і його економічних вигодах.

Щоб отримати повну відповідь на Ваші питання та підтримку у вигляді  індивідуальної безкоштовної консультації, зверніться, будь ласка з відповідною заявкою  http://rcpre.kharkiv.ua/

Будемо вдячні за довіру та надаємо доступ до поточної інформації при виконанні взятих на себе зобов’язань.

Види діяльності підприємства
виготовлення та видача агрохімічного паспорта

Агрохімічні
паспорта

 • збір, обробка та аналіз первинної документації
 • здійснення моніторингу ґрунтів
 • супроводження робіт з виготовлення і отримання агрохімічного паспорту
 • підготовка висновків з питань погіршення (покращення) якості грунтів за наслідками господарювання
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та висновки екологічної експертизи

Eкологічна
документація

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • водоспоживання та водовідведення
 • поводження з промисловими відходами
 • оцінка впливу на довкілля (ОВД)
дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Геологія
та надра

 • дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин
 • дозвіл на видобування корисних копалин
 • дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр
поводження з відходами

Поводженння з
відходами

 • розробка документації щодо утилізації відходів
 • надання екологічно-юридичного супроводу
 • збір, зберігання, оброблення, утилізація та захоронення відходів
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами