Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»

Розробка документації та супровід робіт

Дозвіл на спеціальне водокористування, деякі особливості щодо його анулювання.

Ви маєте дозвіл на спеціальне водокористування у якому є природоохоронні заходи, але розумієте, що один із заходів не буде виконаний наступного року. Що чекає на підприємство у разі невиконання природоохоронних заходів? Як це вплине на видачу наступного дозволу?

​​​​​Відповідно до статті 44 Водного Кодексу України ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80 ), водокористувачі зобов’язані використовувати воду (водні об’єкти) відповідно до цілей та умов їх надання.

Процедура видачі юридичним і фізичним особам (далі – водокористувачі) дозволів на спеціальне водокористування регламентується Порядком видачі дозволів на спеціальне водокористування затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 321 (надалі – Порядок) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2002-%D0%BF  , відповідно до якого умови спеціального використання є обов’язковими до виконання.

Невиконання умов спеціального водокористування може призвести до наступних наслідків:

 1. Застосування заходів адміністративної відповідальності відповідно до ст. 60 КупАП «Порушення правил водокористування» у вигляді накладення штрафу на посадових осіб від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо порушені наступні умови спеціального водокористування:

– забір води з порушенням планів водокористування;

– самовільне проведення гідротехнічних робіт;

– безгосподарне використання води (добутої або відведеної з водних об’єктів);

– порушення правил ведення первинного обліку кількості вод, що забираються з водних об’єктів і скидаються до них, та визначення якості вод, що скидаються.

 1. Надання вдруге дозволу на спеціальне водокористування на короткостроковий термін  (три  роки) у разі наявності умов спеціального водокористування, визначених попереднім  дозволом,  невиконаних  у  повному обсязі, проте які можуть бути виконані протягом наступних трьох років.

Пунктом 3 Порядку передбачено, що відмова у  видачі  дозволу  на спеціальне  водокористування  здійснюється  відповідно  до  Закону України  «Про  дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Відповідно до частини 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15 , підставами для відмови у видачі документа дозвільного характеру передбачено негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Надання дозволу на спеціальне водокористування погоджується з Держгеонадрами – у разі використання підземних вод; МОЗ  – у разі використання вод водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних.

Дозвільні органи під час прийняття рішення про видачу дозволу або  про  відмову  в  його  видачі  враховують відповідні висновки Держгеонадр та МОЗ.

Якщо невиконання умови спеціального водокористування призведе до негативного висновку Держгеонадр та МОЗ, це може бути підставою для відмови у наступному дозволі.

У разі усунення суб’єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, повторний розгляд документів здійснюється дозвільним органом у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб’єкта господарювання, документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, якщо інше не передбачено Законом.

При повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі документа дозвільного характеру з причин раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику (за винятком не усунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови).

 1. Припис контролюючого органу щодо виконання умов дозволу на спеціальне водокористування.
 2. Відповідно до ч. 7 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» дозвільний орган, що видав документ дозвільного характеру, може звернутися до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у вигляді анулювання документа дозвільного характеру за здійснення суб’єктом господарювання певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано документ дозвільного характеру, з порушенням вимог законодавства, щодо яких дозвільний орган видавав припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Також згідно з підпунктом 4 п. 4 Положення про Державну екологічну інспекцію України, Держекоінспекція відповідно до покладених на неї завдань надає центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування приписи щодо зупинення дії чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків, рішень, лімітів, квот, погоджень, свідоцтв на спеціальне використання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, поводження з небезпечними хімічними речовинами, транскордонне переміщення об’єктів рослинного і тваринного світу (у тому числі водних живих ресурсів), а також щодо встановлення нормативів допустимих рівнів шкідливого впливу на стан навколишнього природного середовища.

Тобто невиконання умов дозвільного документу дійсно, може бути підставою для його анулювання.

Звернувшись до  комунального підприємства «Регіональний центр природних ресурсів та екології» Ви отримаєте необхідні консультації та надійного партнера в підготовці документів та подальшому отриманні дозволу на спеціальне водокористування з оптимальними природоохоронними заходами для Вашого підприємства.

Наш професіоналізм, відповідальність та надійність в роботі з партнерамигарант Вашої безпеки в екологічній діяльності підприємства і його економічних вигодах.

Щоб отримати повну відповідь на Ваші питання та підтримку у вигляді  індивідуальної безкоштовної консультації, заповніть будь ласка, форму зворотного зв’язкуhttp://rcpre.kharkiv.ua/ekologichna-dokumentatsiya

Будемо вдячні за довіру та надаємо доступ до поточної інформації при виконанні взятих на себе зобов’язань.

Види діяльності підприємства
виготовлення та видача агрохімічного паспорта

Агрохімічні
паспорта

 • збір, обробка та аналіз первинної документації
 • здійснення моніторингу ґрунтів
 • супроводження робіт з виготовлення і отримання агрохімічного паспорту
 • підготовка висновків з питань погіршення (покращення) якості грунтів за наслідками господарювання
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та висновки екологічної експертизи

Eкологічна
документація

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • водоспоживання та водовідведення
 • поводження з промисловими відходами
 • оцінка впливу на довкілля (ОВД)
дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Геологія
та надра

 • дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин
 • дозвіл на видобування корисних копалин
 • дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр
поводження з відходами

Поводженння з
відходами

 • розробка документації щодо утилізації відходів
 • надання екологічно-юридичного супроводу
 • збір, зберігання, оброблення, утилізація та захоронення відходів
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами