Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»

Розробка документації та супровід робіт

Не вручення акту перевірки в останній день перевірки.

 Екологічна інспекція здійснила перевірку підприємства, але в останній день перевірки акт перевірки не був вручений. Що робити?

Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб, у тому числі і щодо вручення акта, регламентуються Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Частиною 6 ст. 7  згаданого закону передбачено, що в останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід, та суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.

Якщо суб’єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями, які є невід’ємною частиною акта органу державного нагляду (контролю).

У разі відмови суб’єкта господарювання підписати акт посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить до такого акта відповідний запис.

Один примірник акта вручається керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання – юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі-підприємцю або уповноваженій ним особі в останній день заходу державного нагляду (контролю), а другий зберігається в органі державного нагляду (контролю).

Інших положень щодо термінів складання акту не передбачено.

Частиною 2 ст. 8 вказаного закону передбачено, що органи державного нагляду (контролю) та їх посадові особи під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) зобов’язані ознайомити керівника суб’єкта господарювання – юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноважену ним особу (фізичну особу-підприємця або уповноважену ним особу) з результатами державного нагляду (контролю) у строки, передбачені законом.

У свою чергу ст. 10 цього ж закону передбачено право суб’єкта господарювання одержувати та ознайомлюватися з актами державного нагляду (контролю); надавати органу державного нагляду (контролю) в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта; оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органів державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб; вимагати від посадових осіб органу державного нагляду (контролю) додержання вимог законодавства.

Враховуючи невручення в останній день перевірки акта перевірки, будь-який акт, наданий у подальшому, не може вважатись документом, що складається за результатами  державного нагляду (контролю), а  інформація викладена у ньому, може бути оскаржена.

У разі настання такого факту пропонуємо комісійно (представники підприємства) скласти акт про невручення в останній день перевірки, – акта перевірки. У подальшому, залежно від ситуації та порушень, що відображені в акті перевірки, на підставі акту про невручення звернутися до адміністративного суду з позовом про визнання дій посадових осіб державного нагляду (контролю) щодо складання акта перевірки без підпису суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи та його невручення керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання в останній день заходу державного нагляду (контролю) неправомірними.

Але які б дії контролюючих органів, вам не приходилось оскаржувати, завжди надійніше – запобігти порушенням природоохоронного законодавства.

Звернувшись до  комунального підприємства «Регіональний центр природних ресурсів та екології» Ви отримаєте необхідні консультації та надійного партнера в підготовці документів та подальшому отриманні необхідної  екологічної  документації  для Вашого підприємства.

Наш професіоналізм, відповідальність та надійність в роботі з партнерамигарант Вашої безпеки в екологічній діяльності підприємства і його економічних вигодах.

Щоб отримати повну відповідь на Ваші питання та підтримку у вигляді  індивідуальної безкоштовної консультації, заповніть будь ласка, форму зворотного зв’язкуhttp://rcpre.kharkiv.ua/ekologichna-dokumentatsiya

Будемо вдячні за довіру та надаємо доступ до поточної інформації при виконанні взятих на себе зобов’язань.

Види діяльності підприємства
виготовлення та видача агрохімічного паспорта

Агрохімічні
паспорта

 • збір, обробка та аналіз первинної документації
 • здійснення моніторингу ґрунтів
 • супроводження робіт з виготовлення і отримання агрохімічного паспорту
 • підготовка висновків з питань погіршення (покращення) якості грунтів за наслідками господарювання
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та висновки екологічної експертизи

Eкологічна
документація

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • водоспоживання та водовідведення
 • поводження з промисловими відходами
 • оцінка впливу на довкілля (ОВД)
дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Геологія
та надра

 • дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин
 • дозвіл на видобування корисних копалин
 • дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр
поводження з відходами

Поводженння з
відходами

 • розробка документації щодо утилізації відходів
 • надання екологічно-юридичного супроводу
 • збір, зберігання, оброблення, утилізація та захоронення відходів
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами