Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»

Розробка документації та супровід робіт

Отримати дозвіл на викиди – просто. Нести відповідальність за його відсутність – складно.

Викиди забруднюючих речовин з труб в атмосферу

Відповідно до чинного законодавства України викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря можуть здійснюватись суб’єктами господарювання тільки після отримання дозволу на викиди. У разі його відсутності  держава перебачила відповідні штрафні санкції та заходи реагування, суми від яких можуть сягати і до декількох мільйонів гривень., а в деяких випадках суми таких збитків тягнуть за собою відкриття кримінальних справ.

Тут ми надаємо інформацію щодо заходів інспекційного реагування.

Підприємству,  запобігти втрат – просто! Для цього необхідно замовити відповідні послуги на отримання дозволу  та  отримати його,  чим убезпечити себе від фінансових втрат.

КП Харківської обласної ради «Регіональний центр природних ресурсів та екології» пропонує такі послуги. Якісно, вчасно і зручно для Вас!  Будемо вдячні за довіру та надаємо доступ до поточної інформації при виконанні взятих на себе зобов’язань.

А які ж заходи  передбачила держава за відсутність дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу?  Чи можливе призупинення роботи підприємства при відсутності цього дозволу та ін.

  1. Штраф.

Розмір штрафу передбачений ст.78 Кодексу України про адміністративні правопорушення і складає накладення штрафу на посадових осіб від:

– п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади або недодержання вимог, передбачених наданим дозволом, інші порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря або перевищення технологічних нормативів допустимого викиду забруднюючих речовин та нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел під час експлуатації технологічного устаткування, споруд і об’єктів;

– п’яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян –  за перевищення гранично допустимих рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря або вплив фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у випадках, коли необхідність одержання такого дозволу передбачена законодавством.

 1.  Збитки.

Можливе нарахування збитків (ст. 68 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» ст. 33, 34 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»).

Розмір відшкодування збитків визначається розрахунковим методом відповідно до «Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» затвердженої наказом Мінприроди України від 10.12.2008 № 639 (з внесеними змінами) зареєстрованій в Міністерстві юстиції України від 21.01.2009 за № 48/16064.

Тобто розмір збитків у кожному випадку розраховується окремо, і залежить від декількох чинників, тому суми збитків можуть складати від сотні гривень  до декількох мільйонів гривень, а в деяких випадках суми таких збитків тягнуть за собою  відкриття кримінальних справ.

 1. Призупинка діяльності.

Статтею 12 закону України «Про охорону атмосферного повітря” передбачено обмеження, тимчасова заборона (призупинення) або припинення, (далі – призупинка)  відповідно до законодавства, господарської чи іншої діяльності пов’язаної з порушенням умов і вимог до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на його стан,  передбачених дозволами.

Але, на сьогодні «Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища» затверджений постановою Верховної ради України від 29 жовтня 1992  № 2751-XII – втратив чинність (підстава – п.2, розд. II ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості екологічних документів дозвільного характеру»).

Тому при встановленні на підприємстві порушень умов і вимог до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, орган державного нагляду та контролю  може звернутись з позовом до суду у якому просити суд прийняти рішення про призупинку діяльності підприємства і визначити спосіб та порядок  її здійснення (опломбування. опечатування та ін).

Рішення суду обов’язкове для виконання. У разі прийняття судом такого рішення на користь органу державного нагляду та контролю – це і буде підставою для здійснення призупинки діяльності підприємства.

Отримуйте дозвільні документи вчасно!

КП Харківської обласної ради «Регіональний центр природних ресурсів та екології» пропонує послуги щодо – проведення інвентаризації викидів;  розробки матеріалів у яких обґрунтовуються обсяги викидів;  отримання дозволу на викиди; розробки паспортів газоочисних установок (ГОУ);  перевірки ефективності роботи ГОУ;   проведення контролю за дотриманням нормативів гранично-допустимих викидів (ГДВ);  контролю димності автотранспорту та ін.

Види діяльності підприємства
виготовлення та видача агрохімічного паспорта

Агрохімічні
паспорта

 • збір, обробка та аналіз первинної документації
 • здійснення моніторингу ґрунтів
 • супроводження робіт з виготовлення і отримання агрохімічного паспорту
 • підготовка висновків з питань погіршення (покращення) якості грунтів за наслідками господарювання
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та висновки екологічної експертизи

Eкологічна
документація

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • водоспоживання та водовідведення
 • поводження з промисловими відходами
 • оцінка впливу на довкілля (ОВД)
дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Геологія
та надра

 • дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин
 • дозвіл на видобування корисних копалин
 • дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр
поводження з відходами

Поводженння з
відходами

 • розробка документації щодо утилізації відходів
 • надання екологічно-юридичного супроводу
 • збір, зберігання, оброблення, утилізація та захоронення відходів
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами