Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»

Розробка документації та супровід робіт

Отримати оцінку впливу на довкілля

Відповідно до вимог закону України «Про оцінку впливу на довкілля», перед початком планованої господарської діяльності суб’єкт господарювання зобов’язаний розпочати процедуру, що передбачає підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля, проведення громадського обговорення, аналізу інформації, наданої у звіті та отримання висновку з оцінки впливу на довкілля уповноваженим органом.

В зазначеному законі йде мова також про значний вплив на довкілля. Як його визначити? Які є юридичні підстави та/або терміни? Про який вплив ідеться та в якому контексті?

Норма закону

Відповідно до  ст. 1 закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,  вплив на довкілля це – будь-які наслідки планованої діяльності для довкілля, в тому числі наслідки для безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров’я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату, ландшафту, природних територій та об’єктів, історичних пам’яток та інших матеріальних об’єктів чи для сукупності цих факторів, а також наслідки для об’єктів культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які є результатом зміни цих факторів.

Опис ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів наведені у постанові Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 182 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Державною екологічною інспекцією»

Значущість впливу визначається у кожному випадку індивідуально із застосуванням довідкових, історичних, нормативних та методологічних джерел інформації та встановленням відповідності безпечному стану довкілля в часі та просторі.

Радимо

Для оцінювання ризиків впливів на навколишнє середовище можна використовувати безрозмірні індекси оцінювання рівня екологічної небезпечності впливів проектованого промислового об’єкта на навколишнє середовище в умовах нормативних обмежень.

Такі індекси побудовані з використанням функції бажаності (корисності) Харрингтона, що дозволяє позбавити кількісні показники ОВНС «різномірності», проводити збір екологічної інформації для вирішення задач керування екологічною безпекою під час проектування промислових об’єктів.

Запропоновано використання таких індексів на трьох рівнях оцінювання:

1) речовина;

2) складова навколишнього середовища;

3) навколишнє середовище в цілому.

Звернувшись до  комунального підприємства «Регіональний центр природних ресурсів та екології» Ви отримаєте необхідні консультації та надійного партнера в  проведенні оцінки впливу на довкілля, оформленні необхідної документації, розробці альтернативних варіантів здійснення планової діяльності в умовах високих ризиків та загрози для довкілля.

Наш професіоналізм, відповідальність та надійність в роботі з партнерамигарант Вашої безпеки в екологічній діяльності підприємства і його економічних вигодах.

Щоб отримати повну відповідь на Ваші питання та підтримку у вигляді  індивідуальної безкоштовної консультації, зверніться будь ласка за посиланням  https://goo.gl/4MHydA

Будемо вдячні за довіру та надаємо доступ до поточної інформації при виконанні взятих на себе зобов’язань.

Види діяльності підприємства
виготовлення та видача агрохімічного паспорта

Агрохімічні
паспорта

 • збір, обробка та аналіз первинної документації
 • здійснення моніторингу ґрунтів
 • супроводження робіт з виготовлення і отримання агрохімічного паспорту
 • підготовка висновків з питань погіршення (покращення) якості грунтів за наслідками господарювання
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та висновки екологічної експертизи

Eкологічна
документація

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • водоспоживання та водовідведення
 • поводження з промисловими відходами
 • оцінка впливу на довкілля (ОВД)
дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Геологія
та надра

 • дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин
 • дозвіл на видобування корисних копалин
 • дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр
поводження з відходами

Поводженння з
відходами

 • розробка документації щодо утилізації відходів
 • надання екологічно-юридичного супроводу
 • збір, зберігання, оброблення, утилізація та захоронення відходів
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами