Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»

Розробка документації та супровід робіт

Перелік документів на підприємстві з екологічного напрямку

Ви еколог на підприємстві чи керівник підприємства. Який перелік необхідних нормативних документів повиннно мати підприємство з екологічного напрямку?

 Важливо

Перелік документів еколога, який повинен бути на підприємстві – спецефічний і  залежить від його галузевої належності.

Загальний перелік документів, який повинен бути практично у кожного еколога на підприємстві наведено нижче.

 1. Документи в частині організації екологічної служби:

– Посадова інструкція.

– Положенням про відділ (службу) у разі її наявності у штатному розписі.

– Номенклатура справ.

– Документи щодо структури виробничого процесу на підприємстві (інформація про виробничі потужності,  основне, допоміжне виробництво, технологічні процеси та технологічне устаткування).

– Організаційно-розпорядчі документами керівника підприємства щодо організації управління охороною навколишнього природного середовища (усунення виявлених порушень природоохоронного законодавства за результатами перевірок).

– Природоохоронні програми (заходи) щодо зменшення впливу на навколишнє природне середовище (за наявності).

– Акти перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства, приписи щодо усунення виявлених порушень, інформація про стан їх виконання.

– Документи, що підтверджують підвищення рівня кваліфікації еколога.

– Висновки з оцінки впливу на довкілля / висновки державної екологічної експертизи.

 1. Документи в частині охорони атмосферного повітря:

Звіт  про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів (форма № 2-ТП (повітря) (річна)

– Звіт про проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин.

– Документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів,  для отримання дозволу  на  викиди  забруднюючих  речовин  в  атмосферне  повітря стаціонарними джерелами для підприємств,  установ,  організацій та громадян-підприємців.

– Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  стаціонарними джерелами

– Матеріали виробничого контролю за охороною  атмосферного повітря.

– Документи, які надають об’єкти для взяття їх на державний облік (зняття з обліку).

– Протокол засідання комісії з перевірки знань із правил технічної експлуатації установок очистки газу (ГОУ).

– Паспорт ГОУ.

– Акт перевірки відповідності фактичних параметрів роботи ГОУ проектним (ефективність роботи ГОУ) на джерелі викиду.

– Акт перевірки технічного стану ГОУ на джерелі викиду (утворення).

– Відомості про проведені ремонти,  заміну або  модернізацію установки очистки газу.

– Результати  висновків державних  інспекторів з охорони навколишнього  природного   середовища   щодо   технічного   стану установки очистки газу.

– Журнал обліку виконання заходів з метою охорони  атмосферного повітря (форма ПОД-2)

– Журнал обліку обсягу і складу забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря.

– Протоколи вимірювань токсичності відпрацьованих газів транспортних засобів.

– Протоколи замірів викидів на межі СЗЗ.

 1. Документи у сфері водокористування:

– Дозвіл на спеціальне  водокористування

– Паспорти артезіанських свердловин.

– Спеціальні дозволи на користування надрами.

– Акти  консерваційного та/або ліквідаційного тампонажу свердловини.

– Форма 7-ГР (підземні води) «Звітний баланс використання підземних вод за _____ рік»

– Статистична звітність за формою « 2-ТП (водгосп)

– Журнал обліку забраної/скинутої води.

– Матеріали виробничого контролю за складом вод.

– Технічна документація на прилади (лічильники) для здійснення контролю кількості використаних підземних артезіанських вод.

– Договори щодо водопостачання/водовідведення.

 1. Документи у сфері поводження з відходами:

– Державне  статистичне  спостереження  за формою № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами за _____ рік).

– Декларація про відходи.

– Реєстрові карти обєктів утворення, оброблення та утилізації відходів

– паспорти місць видалення відходів

–  Матеріали інвентаризації відходів

– Паспорт відходів

– Первинна облікова документація за формою № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів».

Документи можуть доповнюватись відповідно до змін у законодавстві

Звернувшись до  комунального підприємства «Регіональний центр природних ресурсів та екології» Ви отримаєте надійного партнера в підготовці документів та подальшому отриманні необхідних дозвільних документів для Вашого підприємства.

Наш професіоналізм, відповідальність та надійність в роботі з партнерами – гарант Вашої безпеки в екологічній діяльності підприємства і його економічних вигодах.

Щоб отримати повну відповідь на Ваші питання та підтримку у вигляді  індивідуальної безкоштовної консультації, звертайтесь, будь ласка з відповідною заявкою за посиланням – http://rcpre.kharkiv.ua/ekologichna-dokumentatsiya

Будемо вдячні за довіру та надаємо доступ до поточної інформації при виконанні взятих на себе зобов’язань.

Види діяльності підприємства
виготовлення та видача агрохімічного паспорта

Агрохімічні
паспорта

 • збір, обробка та аналіз первинної документації
 • здійснення моніторингу ґрунтів
 • супроводження робіт з виготовлення і отримання агрохімічного паспорту
 • підготовка висновків з питань погіршення (покращення) якості грунтів за наслідками господарювання
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та висновки екологічної експертизи

Eкологічна
документація

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • водоспоживання та водовідведення
 • поводження з промисловими відходами
 • оцінка впливу на довкілля (ОВД)
дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Геологія
та надра

 • дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин
 • дозвіл на видобування корисних копалин
 • дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр
поводження з відходами

Поводженння з
відходами

 • розробка документації щодо утилізації відходів
 • надання екологічно-юридичного супроводу
 • збір, зберігання, оброблення, утилізація та захоронення відходів
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами