Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»

Розробка документації та супровід робіт

Реєстрові карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

Не маєте інвентаризації відходів, то на що посилатись та як заповнювати Реєстрові карти?

Згідно з вимогами ст. 17 (п.г) закону України «Про відходи»  (https://bitly.su/BQHQ5M2  ) суб’єкти господарювання зобов’язані:

– на основі матеріально-сировинних балансів виробництва виявляти і вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються;

– подавати щодо них статистичну звітність у встановленому порядку.

Основою для ведення первинного поточного обліку кількості, типу і складу відходів, що утворюються є матеріально-сировинний баланс.

Первинний поточний облік утворення відходів ведеться за типовою формою первинної облікової документації № 1-ВТ “Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари” затвердженою  наказом Мінприроди України від 07.07.2008 № 342 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.09.2008 № 824/15515 ( https://bitly.su/OMOq1 )

Цим же наказом затверджена і Інструкція щодо заповнення цієї форми. Підпунктом 1.4 Інструкції визначено, що інформація, наведена в типовій формі № 1-ВТ, може використовуватися для ведення державного обліку і паспортизації відходів, проведення контролю, експертизи проектів та об’єктів, підготовки технічної документації, реєстраційних карток для реєстрів місць утворення, перероблення та видалення відходів, проведення інвентаризації, отримання ліцензій та дозволів на поводження з відходами і упаковкою, оперативного вирішення питань поводження з неякісною та небезпечною продукцією, ідентифікації та паспортизації потенційно небезпечних об’єктів і укладання декларацій безпеки, заповнення документів для транскордонних перевезень відходів тощо.

Тобто і проведення інвентаризації відходів, і складання Реєстрової карти об’єктів утворення відходів (ОУВ) здійснюється на підставі даних, наведених у формі № 1-ВТ.

Також наказом Мінприроди України від 17.02.1999 № 41 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 18.03.1999 № 169/3462 затверджена «Форма реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання» (далі – Інструкція) https://bitly.su/lL12QwzQ

Згідно з вимогами підпункту 1.4 Інструкції, реєстрова карта складається за матеріалами інвентаризації ОУВ чи ООУВ на підставі  всього  комплексу  наявної інформації, включаючи матеріали виробничої паспортизації відходів, дані прибутково-видаткових  документів,  дані  спеціальних  робіт, відомості  спеціально  уповноважених  органів  виконавчої  влади у сфері поводження з відходами.

Таким чином, на підприємстві повинні бути матеріали паспортизації та інвентаризації відходів, здійснюватися бухгалтерський облік надходження сировини і матеріалів, передачі відходів на утилізацію або видалення іншим суб’єктам господарювання, утилізації або видалення відходів на власних потужностях, складатися матеріально-сировинні баланси утворення відходів по технологічним операціям тощо, вестися форма № 1-ВТ.

Згідно з підпунктом 1.5 Інструкції у разі відсутності необхідних для заповнення Реєстрової карти даних місцеві державні адміністрації можуть вимагати від суб’єктів господарювання проведення додаткових досліджень для отримання інформації, достатньої для заповнення Реєстрової карти.

Звернувшись до  комунального підприємства «Регіональний центр природних ресурсів та екології» Ви отримаєте необхідні консультації та надійного партнера в наданні відповідних рекомендацій та  складенню реєстрових карт промислових відходів, проведенні їх паспортизації та інвентаризації.

Наш професіоналізм, відповідальність та надійність в роботі з партнерамигарант Вашої безпеки в екологічній діяльності підприємства і його економічних вигодах.

Щоб отримати повну відповідь на Ваші питання та підтримку у вигляді  індивідуальної безкоштовної консультації, зверніться будь ласка до помічника он-лайн  – http://rcpre.kharkiv.ua/

Будемо вдячні за довіру та надаємо доступ до поточної інформації при виконанні взятих на себе зобов’язань.

Види діяльності підприємства
виготовлення та видача агрохімічного паспорта

Агрохімічні
паспорта

 • збір, обробка та аналіз первинної документації
 • здійснення моніторингу ґрунтів
 • супроводження робіт з виготовлення і отримання агрохімічного паспорту
 • підготовка висновків з питань погіршення (покращення) якості грунтів за наслідками господарювання
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та висновки екологічної експертизи

Eкологічна
документація

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • водоспоживання та водовідведення
 • поводження з промисловими відходами
 • оцінка впливу на довкілля (ОВД)
дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Геологія
та надра

 • дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин
 • дозвіл на видобування корисних копалин
 • дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр
поводження з відходами

Поводженння з
відходами

 • розробка документації щодо утилізації відходів
 • надання екологічно-юридичного супроводу
 • збір, зберігання, оброблення, утилізація та захоронення відходів
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами