Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»

Розробка документації та супровід робіт

Розділ оцінки впливу на навколишнє середовище у складі проектної документації вже не розробляється

Нещодавно прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 128 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» , у тому числі внесені зміни до постанови КМУ від 11.05.2011 № 560 «Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи”, які передбачають, що при наявності звіту з оцінки впливу на довкілля матеріали (розділ) оцінки впливів на навколишнє середовище у складі проектної документації не розробляються. Що маємо в результаті?

Відповідно до п. 8 постанови Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 128 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – постанова № 128) внесені зміни до постанови КМУ від 11.05.2011 № 560 «Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи» (далі – постанова № 560), а саме: пункт 5 після абзацу другого доповнений новим абзацом такого змісту:

– для об’єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля, розробляється звіт з оцінки впливу на довкілля. За наявності звіту з оцінки впливу на довкілля матеріали (розділ) оцінки впливів на навколишнє середовище у складі проектної документації не розробляються.

Крім того, постановою № 128 затверджений перелік постанов КМУ, які втратили чинність. У пункті 5 цього Переліку зазначена також постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 808 “Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку”

При цьому, на сьогодні  існує  ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд)», затверджені наказом Держбуду України від 15.12.2003 № 214 та введені в дію з 01.04.2004 яким встановлюються – порядок розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище у складі проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об’єктів промислового та цивільного призначення, основні вимоги до складу й змісту цих матеріалів.

Тобто, склалася така ситуація, що при наявності звіту з оцінки впливу на довкілля матеріали (розділ) оцінки впливів на навколишнє середовище у складі проектної документації – не розробляються.  І види діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку – перестали існувати (для яких у вищевказаному ДБН передбачений п. 1.7 –  «для видів діяльності й об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, наведених у додатку Е, розроблення матеріалів ОВНС виконується в обсязі відповідно до розділу 2 даних Норм».

Законодавчі  розбіжності, як правило завжди супроводжують процес змін.

Як же діяти у такому випадку?

Нормативно-правовий акт – офіційний документ, прийнятий уповноваженими на це суб’єктами нормотворчості у визначеній формі та за встановленою процедурою, спрямований на встановлення, зміну або скасування норм права.

Підзаконність нормативно-правових актів  виявляється через їх прийняття уповноваженими органами держави (їх посадових осіб) та інших суб’єктів, що приймають відповідно до законів і розвивають чи деталізують їх положення.

Зокрема, залежно від суб’єктів, що їх видали, виділяють такі види підзаконних нормативно-правових актів в Україні:

– нормативні акти Верховної Ради України (закони, постанови);

– нормативні акти Президента України (укази, розпорядження);

– нормативні акти Кабінету Міністрів України (постанови, розпорядження);

– нормативні акти Верховної Ради та Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

– нормативні акти міністерств, державних комітетів, інших органів центральної виконавчої влади зі спеціальним статусом (накази, розпорядження);

– нормативні акти місцевих державних адміністрацій;

– нормативні акти органів місцевого самоврядування ;

– нормативні акти відділів та управлінь відповідних центральних органів на місцях;

– нормативні акти керівників державних підприємств, установ, організацій на місцях;

– інші підзаконні нормативні акти.

Тобто постанова Кабінету Міністрів України ніяк не може прийматись відповідно до вимог Державних  Будівельних Норм і розвивати чи деталізувати  положення цих ДБН.

Якраз навпаки – Державні Будівельні Норми розробляються  відповідно до вимог законів України, постанов Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових документів розвиваючи чи деталізуючи їх положення.

У даному випадку маємо колізію норм права – розходження змісту (суперечність) двох формально діючих нормативних актів, виданих з одного й того ж питання, які регулюють однакові правовідносини, але по-різному.

Колізія норм права розв’язується шляхом вибору того нормативного акта, який має бути застосований до випадку, що розглядається.

У ситуації, що склалась коли норми права, що розходяться за змістом, містяться в актах, які прийняті різними за місцем в ієрархічній структурі органами (вищим (КМУ) та нижчим (Міністерство), застосовується норма, прийнята вищим за місцем в ієрархічній структурі органом, як така, що міститься в акті більшої юридичної сили.

Тобто у випадку, що розглядається у цій статті необхідно керуватись постановою КМУ № 128 та постановою КМУ № 560 до якої внесені відповідні зміни постановою КМУ № 128, а саме – за наявності звіту з оцінки впливу на довкілля матеріали (розділ) оцінки впливів на навколишнє середовище у складі проектної документації не розробляються.

З приводу порядку  застосування нормативно-правових актів у разі суперечності їх норм, рекомендуємо також ознайомитись з роз’яснювальним листом Міністерства юстиції України від 30.01.2009  № Н-35267-18 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v3526323-09 )

Звернувшись до  комунального підприємства «Регіональний центр природних ресурсів та екології» Ви отримаєте необхідні консультації та надійного партнера в  проведенні оцінки впливу на довкілля, оформленні необхідної документації, розробці альтернативних варіантів здійснення планової діяльності в умовах високих ризиків та загрози для довкілля.

Наш професіоналізм, відповідальність та надійність в роботі з партнерамигарант Вашої безпеки в екологічній діяльності підприємства і його економічних вигодах.

Щоб отримати повну відповідь на Ваші питання та підтримку у вигляді  індивідуальної безкоштовної консультації, зверніться будь ласка за посиланням  https://goo.gl/4MHydA

Будемо вдячні за довіру та надаємо доступ до поточної інформації при виконанні взятих на себе зобов’язань.

Види діяльності підприємства
виготовлення та видача агрохімічного паспорта

Агрохімічні
паспорта

 • збір, обробка та аналіз первинної документації
 • здійснення моніторингу ґрунтів
 • супроводження робіт з виготовлення і отримання агрохімічного паспорту
 • підготовка висновків з питань погіршення (покращення) якості грунтів за наслідками господарювання
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та висновки екологічної експертизи

Eкологічна
документація

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • водоспоживання та водовідведення
 • поводження з промисловими відходами
 • оцінка впливу на довкілля (ОВД)
дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Геологія
та надра

 • дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин
 • дозвіл на видобування корисних копалин
 • дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр
поводження з відходами

Поводженння з
відходами

 • розробка документації щодо утилізації відходів
 • надання екологічно-юридичного супроводу
 • збір, зберігання, оброблення, утилізація та захоронення відходів
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами