Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»

Розробка документації та супровід робіт

Що не так з отриманням дозволу на поводження з відходами?

На сьогодні в питанні з отриманням дозволу на поводження з відходами склалася ситуація, що відповідає ознакам юридичної колізії. У чому справа?

Відповідно до вимог п. с ст. 17 закону України «Про відходи» суб’єкти господарської  діяльності  у  сфері  поводження  з відходами  зобов’язані мати  дозвіл  на здійснення операцій у сфері поводження з відходами,  якщо їхня діяльність призводить до утворення відходів, для яких Пзув перевищує 1000. Згідно з статтею 55  Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»  здійснення операцій у сфері поводження з відходами дозволяється лише за наявності дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.

При цьому ще у 2014 році законом України Закону України від 09.04.2014 N 1193-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру” закладено правові механізми, спрямовані на звільнення підприємців від необхідності проходження зайвих та обтяжливих адміністративних процедур. У тому числі запроваджено принципово новий підхід до діяльності у сфері поводження з відходами.

У Переліку залишився лише дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та запроваджена декларація на відходи. Відповідно до п. 3 розділу II «Прикінцеві положення» зазначеного Закону,  Кабінет Міністрів України мав у тримісячний строк з дня набрання чинності Закону – забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

На теперішній час постанова щодо отримання такого дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами і досі знаходиться в Міністерстві екології та природних ресурсів в стані законопроекту, тому питання отримання  такого дозволу має ознаки юридичної колізії.

Незважаючи на визначені законодавством норми, основним приводом для дискусій залишається процедурна неврегульованість видачі таких дозволів та у разі їх необґрунтованої відсутності у суб’єктів господарювання – штрафні або інші санкції з боку уповноважених органів державного нагляду (контролю) аж до призупинення виробничої діяльності.

Щодо подальших дій підприємства.

Рекомендуємо при перевірці Держекоінспекцією дотримання норм природоохоронного законодавства на підприємстві  користуватись принципом мовчазної згоди визначеним ст. 1 закону України  «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постановою КМУ від 27.01.2010  № 77 «Деякі питання застосування принципу мовчазної згоди»

Принцип мовчазної згоди – принцип, згідно з яким суб’єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру, за умови якщо суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено.

Але, зверніть увагу  на словосполучення у визначенні принципу мовчазної згоди – «заяву та документи у повному обсязі». Тобто, якщо підприємство подавало до компетентних державних органів тільки листи з проханням надати розяснення щодо отримання дозволу, то для проникливого держінспектора цього буде замало.

Тому доцільно звернутись, через центр надання адміністративних послуг до дозвільного органу, із заявою щодо видачі дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, і якщо такий дозвіл не буде виданий (вам буде відмовлено у його видачі разом з роз’ясненнями), Ваше підприємство набуде право здійснювати господарську  діяльність за принципом мовчазної згоди.

У разі не набуття права здійснювати господарську  діяльність за принципом мовчазної згоди та, здійснення перевірки Вашого підприємства органом державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів – рекомендую не підписувати ті документи (акт, протокол про адміністративне правопорушення, постанова про притягнення до адміністративної відповідальності), що можуть бути складені контролюючим органом з питання відсутності дозволу на підприємстві, як встановленого порушення, надавати з цього приводу органу державного нагляду (контролю) в письмовій формі свої зауваження, заперечення до акту. Доводьте свою правоту.

Якщо не звертались за дозволом, через центр надання адміністративних послуг до дозвільного органу – встигніть звернутись перед перевіркою.

Державною регуляторною службою України надавались також відповідні рекомендації з цього  питання (лист від 09.08.2018 № 8029/0/20-18 «Щодо дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами» http://www.drs.gov.ua/permit_system/informatsijnyj-lyst-shhodo-dozvoliv-na-zdijsnennya-operatsij-u-sferi-povodzhennya-z-vidhodamy/  ).

Звернувшись до  комунального підприємства «Регіональний центр природних ресурсів та екології» Ви отримаєте необхідні консультації та надійного партнера в підготовці пакету документів щодо отримання дозволу у сфері поводження з відходами та його подання в дозвільний центр.

Наш професіоналізм, відповідальність та надійність в роботі з партнерамигарант Вашої безпеки в екологічній діяльності підприємства і його економічних вигодах.

Щоб отримати повну відповідь на Ваші питання та підтримку у вигляді  індивідуальної безкоштовної консультації, заповніть будь ласка, форму зворотного зв’язкуhttp://rcpre.kharkiv.ua/ekologichna-dokumentatsiya

Будемо вдячні за довіру та надаємо доступ до поточної інформації при виконанні взятих на себе зобов’язань.

Види діяльності підприємства
виготовлення та видача агрохімічного паспорта

Агрохімічні
паспорта

 • збір, обробка та аналіз первинної документації
 • здійснення моніторингу ґрунтів
 • супроводження робіт з виготовлення і отримання агрохімічного паспорту
 • підготовка висновків з питань погіршення (покращення) якості грунтів за наслідками господарювання
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та висновки екологічної експертизи

Eкологічна
документація

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • водоспоживання та водовідведення
 • поводження з промисловими відходами
 • оцінка впливу на довкілля (ОВД)
дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Геологія
та надра

 • дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин
 • дозвіл на видобування корисних копалин
 • дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр
поводження з відходами

Поводженння з
відходами

 • розробка документації щодо утилізації відходів
 • надання екологічно-юридичного супроводу
 • збір, зберігання, оброблення, утилізація та захоронення відходів
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами