Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»

Розробка документації та супровід робіт

Важливе рішення щодо промислових підприємств-забруднювачів

Уряд ухвалив важливе рішення щодо промислових підприємств – забруднювачів.

22 травня на засідання Уряду України було схвалено Концепцію реалізації державної політики у сфері промислового забруднення на найближчі 10 років (https://menr.gov.ua/news/33412.html).

Йдеться про впровадження Директиви 2010/75/ЄС  ( http://enref.org/docs/dyrektyva-2010-75-es-pro-promyslovi-vykydy/ )  та зменшення промислового забруднення і посилення контролю за ним.

До речі, Директива приділяє велике значення дозволам на викиди в атмосферне повітря.

Зокрема, впровадження Концепції має підвищити ефективність державного регулювання у сфері промислового забруднення та удосконалити систему  нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог природоохоронного законодавства.

Також передбачається, що впровадження Концепції  дозволить зменшити викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел на 22,5 % від обсягу викидів у 2015 році та скиди забруднених стічних вод у водні об’єкти  до 5% від загального обсягу скидів, порівняно з 15,7  % у 2015 році.

Відповідно до ухваленого урядового розпорядження, Мінприроди має розробити та у місячний термін подати до Кабміну план заходів з реалізації Концепції.

Також Міністерство, спільно з міжнародними партнерами, вже розпочало роботу над відповідним новим законодавством щодо інтегрованого запобігання і контролю за промисловим забрудненням.

Проект Концепції реалізації державної політики в сфері промислового забруднення було оприлюднено у листопаді 2018 року на офіційному сайті Міністерства екології та природних ресурсів України (https://menr.gov.ua/news/32895.html ).

У січні 2019 Мінприроди завершило консультації із громадськістю та заінтересованими центральними органами виконавчої влади, щодо проекту Концепції, за підсумками яких отримано більше 30 пропозицій та зауважень, що були враховані у тексті.

ДОВІДКОВО: на сьогодні забруднення навколишнього природного середовища на глобальному рівні спричиняє близько 16% передчасних смертей щорічно. Це в 15 разів перевищує кількість смертей у збройних конфліктах та війнах.

Забруднення атмосферного повітря у 2016 році, за даними Інституту оцінки та вимірювання показників здоров’я (Institute for Health Metrics and Evaluation), призвело в Україні до понад 58 тисяч смертей. Захворювання, викликані високими рівнями забруднення, спричиняють зменшення продуктивності праці та ВВП у країнах з низьким та середнім доходом до 2 %.

Звернувшись до  комунального підприємства «Регіональний центр природних ресурсів та екології» Ви отримаєте необхідні консультації та надійного партнера в підготовці пакету документів щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Наші професіоналізм, відповідальність та надійність в роботі з партнерамигарант Вашої безпеки в екологічній діяльності підприємства і його економічних вигодах.

Щоб отримати повну відповідь на Ваші питання та підтримку у вигляді  індивідуальної безкоштовної консультації, заповніть будь ласка, форму зворотного зв’язкуhttp://rcpre.kharkiv.ua/ekologichna-dokumentatsiya

Будемо вдячні за довіру та надаємо доступ до поточної інформації при виконанні взятих на себе зобов’язань.

Види діяльності підприємства
виготовлення та видача агрохімічного паспорта

Агрохімічні
паспорта

 • збір, обробка та аналіз первинної документації
 • здійснення моніторингу ґрунтів
 • супроводження робіт з виготовлення і отримання агрохімічного паспорту
 • підготовка висновків з питань погіршення (покращення) якості грунтів за наслідками господарювання
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та висновки екологічної експертизи

Eкологічна
документація

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • водоспоживання та водовідведення
 • поводження з промисловими відходами
 • оцінка впливу на довкілля (ОВД)
дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Геологія
та надра

 • дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин
 • дозвіл на видобування корисних копалин
 • дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр
поводження з відходами

Поводженння з
відходами

 • розробка документації щодо утилізації відходів
 • надання екологічно-юридичного супроводу
 • збір, зберігання, оброблення, утилізація та захоронення відходів
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами