Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»

Розробка документації та супровід робіт

Чи можна розрахувати екологічний податок за викиди при відсутності дозволу на викиди

Підприємство не має інвентаризації та дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Як, у такому випадку розрахувати екологічний податок за викиди від котла?

По-перше, відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» «викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами  можуть здійснюватися тільки після отримання дозволу на викиди.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (далі – дозвіл) – це офіційний документ, який дає право підприємствам, установам, організаціям та громадянам – підприємцям (далі – суб’єкт господарювання) експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші (постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302).

Таким чином, при відсутності дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, експлуатувати стаціонарне джерело викидів заборонено. Тому рекомендуємо все ж таки провести інвентаризацію викидів стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, розробити  документи в яких обґрунтовуються обсяги викидів та отримати відповідний дозвіл.

Наприклад, при спалюванні вугілля в атмосферне повітря викидаються забруднюючі речовини та парникові гази: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, оксиди сірки, оксиди азоту, двоокис вуглецю, метан та інші. Визначення валових викидів здійснюється через показники емісії. Показник емісії характеризує масову кількість забруднюючої речовини, яка викидається установкою спалювання в атмосферне повітря разом із димовими газами, віднесену до одиниці енергії, що виділяється під час згоряння палива. Існують два показники емісії – узагальнений та специфічний.

Узагальнений показник емісії забруднюючої речовини є середньою питомою величиною викиду для певної категорії установок спалювання, певної технології спалювання палива, певного виду палива з урахуванням заходів щодо зниження викиду забруднюючої речовини. Він не враховує особливостей хімічного складу палива.

Специфічний показник емісії є питомою величиною викиду, яка визначається для конкретної установки спалювання з урахуванням індивідуальних характеристик палива, конкретних характеристик процесу спалювання, заходів щодо зниження викиду забруднюючої речовини.

Для розрахунку застосовується «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Донецьк, 2004, том І, (стр. 5-45).

Екологічний податок за викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря справляється на підставі Податкового кодексу України (ПКУ).

Відповідно до п. 249.2 кодексу, сума податку визначається за кожним видом забруднюючої речовини на підставі визначених обсягів викидів та ставок податку.

Ставки податку за викиди забруднюючих речовин затверджено у статті 243 ПКУ, а саме пунктами 243.1 – 243.4:

– п. 243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення;

– п. 243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 та на які встановлено клас небезпечності;

– п. 243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів;

243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю.

Відповідно до підпункту 249.3 ПКУ суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс), обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок податку за формулою наведеною у цьому пункті.

Форма Податкової декларації екологічного податку затверджена наказом Міністерства Фінансів України від 17.08.2015 № 715. У додатку 7 до Податкової декларації екологічного податку наведено Кодифікатор забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, який застосовується для її складання.

Важливо

Враховуючи викладене, для обґрунтованого застосування ставок податку за викиди забруднюючих речовин при визначенні розміру податкових зобов’язань при експлуатації об’єктів, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, платникам податку необхідно використовувати відповідні документи, зокрема дозвіл, згідно з яким здійснюється ідентифікація видів забруднюючих речовин, визначається їх клас небезпечності, а також величина ОБР таких речовин.

 Звернувшись до  комунального підприємства «Регіональний центр природних ресурсів та екології» Ви отримаєте необхідні консультації та надійного партнера в підготовці документів та отриманні дозволу на викиди забруднюючих речовин  для Вашого підприємства.

Наш професіоналізм, відповідальність та надійність в роботі з партнерамигарант Вашої безпеки в екологічній діяльності підприємства і його економічних вигодах.

Щоб отримати повну відповідь на Ваші питання та підтримку у вигляді  індивідуальної безкоштовної консультації, заповніть будь ласка, форму зворотного зв’язкуhttp://rcpre.kharkiv.ua/ekologichna-dokumentatsiya

Будемо вдячні за довіру та надаємо доступ до поточної інформації при виконанні взятих на себе зобов’язань.

Види діяльності підприємства
виготовлення та видача агрохімічного паспорта

Агрохімічні
паспорта

 • збір, обробка та аналіз первинної документації
 • здійснення моніторингу ґрунтів
 • супроводження робіт з виготовлення і отримання агрохімічного паспорту
 • підготовка висновків з питань погіршення (покращення) якості грунтів за наслідками господарювання
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та висновки екологічної експертизи

Eкологічна
документація

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • водоспоживання та водовідведення
 • поводження з промисловими відходами
 • оцінка впливу на довкілля (ОВД)
дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Геологія
та надра

 • дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин
 • дозвіл на видобування корисних копалин
 • дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр
поводження з відходами

Поводженння з
відходами

 • розробка документації щодо утилізації відходів
 • надання екологічно-юридичного супроводу
 • збір, зберігання, оброблення, утилізація та захоронення відходів
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами