Харківська обласна рада. Комунальне підприємство
«Регіональний центр природних ресурсів та екології»

Розробка документації та супровід робіт

Як виміряти санітарно-захисну зону підприємства

Як можна виміряти санітарно-захисну зону (СЗЗ) підприємства, якщо на одному майданчику знаходяться кілька підприємств і у кожного з них – одинакові забруднюючі речовини?

Відповідно до п. 5. 12 «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» затверджених  наказом Міністерства охорони здоров’я  України від 19.06.1996 № 173 зареєстрованому  Міністерстві юстиції України 24.07.1996р №379/1404 (далі –ДСП 173-96) у санітарно-захисній зоні допускається розташовувати:

– пожежні  депо,  лазні,  пральні, гаражі, склади   (крім громадських  та спеціалізованих продовольчих), будівлі управлінь, конструкторських  бюро, учбових закладів, виробничо-технічні училища без гуртожитків, магазини, підприємства громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, пов’язані з обслуговуванням даного та прилеглих підприємств;

– приміщення для чергового аварійного  персоналу  та  добової охорони підприємств за встановленим списочним складом, стоянки для громадського та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, електростанції, нафто- і газопроводи, свердловини для технічного водопостачання, водоохолоджуючі споруди, споруди для підготовки  технічної води,  каналізаційні насосні станції, споруди оборотного водопостачання,  розсадники рослин для озеленення підприємств та СЗЗ.

Також, територія  СЗЗ не повинна розглядатись як резерв нового  будівництва,  реконструкції,  капітального ремонту об’єктів  підприємства та розширення селищної території, відповідно до п 5.4. ДСП-173-96.

Розміри СЗЗ для промислових підприємств та інших об’єктів, що є джерелами  виробничих шкідливостей, слід встановлювати відповідно до діючих  санітарних норм їх розміщення при підтвердженні достатності розмірів цих зон за  “Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий” ОНД-86, розрахунками рівнів  шуму  та електромагнітних  випромінювань з урахуванням реальної  санітарної  ситуації (фонового забруднення, особливостей рельєфу, метеоумов, рози  вітрів  та ін.), а також  даних лабораторних досліджень щодо  аналогічних  діючих  підприємств  та об’єктів.

Важливо

У тих  випадках,  коли розрахунками не підтверджується розмір нормативної СЗЗ або неможлива її організація в конкретних умовах, необхідно приймати рішення про зміну технології виробництва,  що передбачає зниження викидів шкідливих  речовин  в атмосферу, його перепрофілювання або закриття.

Розміри СЗЗ можуть бути зменшені, коли в результаті розрахунків та лабораторних досліджень, проведених для району розташування  підприємств або іншого виробничого об’єкта, буде встановлено, що на межі житлової забудови та прирівняних до неї об’єктів концентрації  шкідливих речовин в атмосферному повітрі, рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, статичної електрики не перевищуватимуть гігієнічні нормативи.

У разі організації нових, не вивчених в санітарно-гігієнічному відношенні виробництва та технологічних процесів,  а також будівництва (реконструкції) великих підприємств I та II класів небезпеки та їх комплексів, що можуть несприятливо впливати  на навколишнє середовище та здоров’я населення, розміри СЗЗ  слід встановлювати  у кожному  конкретному випадку  з  урахуванням  даних  про  ступінь  впливу на навколишнє середовище аналогічних об’єктів,  які функціонують у державі та за її кордоном та відповідних розрахунків.

Якщо в результаті розрахунків з’ясується, що концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери на межі СЗЗ перевищують санітарні норми, то мають бути розроблені і реалізовані заходи, що забезпечують досягнення цих норм.

Також достатність розміру СЗЗ за прийнятою класифікацією повинна бути підтверджена виконаними за узгодженими і затвердженими у встановленому порядку методами розрахунку поширення шуму, вібрації і електромагнітних полів з урахуванням фонового забруднення середовища за кожним із факторів за рахунок внеску діючих, запланованих до будівництва або проектованих підприємств, а також даними натурних спостережень для діючих підприємств.

Звернувшись до  комунального підприємства «Регіональний центр природних ресурсів та екології»  Ви отримаєте надійного партнера в розробці проекту встановлення (скорочення) санітарно захисної зони (СЗЗ) та подальшому отриманні необхідних дозвільних документів для Вашого підприємства.

Наш професіоналізм, відповідальність та надійність в роботі з партнерами – гарант Вашої безпеки в екологічній діяльності підприємства і його економічних вигодах.

Щоб отримати повну відповідь на Ваші питання та підтримку у вигляді  індивідуальної безкоштовної консультації, звертайтесь, будь ласка з відповідною заявкою за посиланням – http://rcpre.kharkiv.ua/ekologichna-dokumentatsiya

Будемо вдячні за довіру та надаємо доступ до поточної інформації при виконанні взятих на себе зобов’язань.

 

Види діяльності підприємства
виготовлення та видача агрохімічного паспорта

Агрохімічні
паспорта

 • збір, обробка та аналіз первинної документації
 • здійснення моніторингу ґрунтів
 • супроводження робіт з виготовлення і отримання агрохімічного паспорту
 • підготовка висновків з питань погіршення (покращення) якості грунтів за наслідками господарювання
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та висновки екологічної експертизи

Eкологічна
документація

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • водоспоживання та водовідведення
 • поводження з промисловими відходами
 • оцінка впливу на довкілля (ОВД)
дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин, на видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Геологія
та надра

 • дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин
 • дозвіл на видобування корисних копалин
 • дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр
поводження з відходами

Поводженння з
відходами

 • розробка документації щодо утилізації відходів
 • надання екологічно-юридичного супроводу
 • збір, зберігання, оброблення, утилізація та захоронення відходів
Для отримання консультації
заповніть форму і ми зв'яжемося з Вами